Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Foto: Krzysztof Jaracz, Pixabay

Så kan odlare ta vara på mer av skörden

Skörden av grönsaker skulle kunna öka med upp till 20 procent. Det menar forskare i North Carolina i USA som utvecklat en metod för att ta vara på mer av den gröda som lämnas kvar i fält efter skörd.

Metoden går ut på att mäta hur mycket frukt och grönsaker som finns kvar i fält efter skörd. Detta för att kunna veta om det är lönsamt att skörda fältet ytterligare en gång.

Forskarna utvecklade metoden eftersom de märkte att en del av den kvarlämnade skörden hade tillräckligt hög kvalitet för att sälja med god lönsamhet. Det framgår av en artikel som publicerats av Growing Produce.

Mer än hälften av svinnet skulle kunna säljas

När forskarna gjorde mätningar i fält i North Carolina såg de att mer än hälften av det som fanns kvar i fält efter skörd skulle kunna säljas, vilket var betydligt mer än vad odlarna själva uppskattade.

Enligt forskarna kan kunskapen som mätningarna och beräkningarna ger användas för att sälja produkterna och för att få kunskap om det kommer löna sig att skörda ytterligare en gång. Det ger också möjlighet att hitta en alternativ marknad för ätliga produkter som inte kan säljas genom vanliga försäljningskanaler.

Kunskapen underlättade på flera sätt

Genom att mäta vad som fanns kvar fick odlarna också annan kunskap som kunde underlätta för att skörda en större andel av grödan, som att:

 • plantera med några dagars mellanrum för att underlätta för möjligheten att skörda fälten igen,
 • att plantera en mindre areal för att minska på resursanvändningen men ändå kunna skörda samma mängd
 • att utbilda personal om hur de kunde ta vara på en större del av skörden.

Mätmetoden i korthet

 • Välj ut några rader slumpmässigt i fältet och markera önskad längd i varje rad, t ex 10 meter.
 • Skörda allt som finns kvar på plantorna i det valda området.
 • Sortera skörden efter kvalitet, t ex: 1) Säljbart: Första- och andraklassprodukter som kan säljas till grossister, 2) Ätligt: produkter som kan säljas till vidareförädling och 3) Oätligt: produkter som inte kan säljas.
 • Väg och registrera provet.
 • Utifrån provresultaten beräknar du hur mycket som finns kvar över hela fältet i varje kategori.

Källa: Are You Leaving Money in the Farm Field? av Lisa K. Johnson och Rebecca Dunning, North Carolina State University, publicerad av Growing Produce, 2019-08-07.

Text: Teresia Borgman

Källor:

Läs artikeln och se beräkningarna: Are You Leaving Money in the Farm Field? Länk till annan webbplats.av Lisa K. Johnson och Rebecca Dunning, North Carolina State University, publicerad av Growing Produce, 2019-08-07.

Se en video om metoden: Cucumber - Finding opportunities in the field: estimating losses to improve yield Länk till annan webbplats. av CEFS INFO (Centre for Environmental Farming Systems), 2018-03-02.

Läs även artikeln Minskat matsvinn på gården kan ge stora vinster Länk till annan webbplats.publicerad av Greppa Näringens nyhetstjänst, 2019-09-27 

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter

 • Hur påverkar ett allt varmare klimat markstrukturen?

  Forskare vid bland annat SLU har undersökt hur klimatförändringarna kan förväntas påverka markstrukturen, något som har betydelse för bland annat jordens förmåga att hålla kvar näring och vatten. Resu...

 • Så mycket ökar skörden med högre kolhalt

  En unik svensk studie kvantifierar sambandet mellan markens kolhalt och avkastning. Under 20 års odling av majs på lerjord ökade skörden med 16 procent för varje procentenhet högre kolhalt i marken. D...

 • Nu kan gårdsstöd sökas även för trädjordbruk

  Från och med i år blir det möjligt att söka gårdsstöd för vissa typer av trädjordbruk. Trädjordbruk, eller det engelska begreppet agroforestry, står i fokus för två nya skrifter från Jordbruksverket r...