Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
äppelträd på fält

Från och med i år blir det möjligt att söka gårdsstöd för vissa typer av trädjordbruk. Trädjordbruk, eller det engelska begreppet agroforestry, står i fokus för två nya skrifter från Jordbruksverket respektive Agroforestry Sverige. Foto: Pixabay

Nu kan gårdsstöd sökas även för trädjordbruk

Från och med i år blir det möjligt att söka gårdsstöd för vissa typer av trädjordbruk. Trädjordbruk, eller det engelska begreppet agroforestry, står i fokus för två nya skrifter från Jordbruksverket respektive Agroforestry Sverige.

Rapporten Trädjordbruk i Sverige ger exempel på hur trädjordbruk kan tillämpas i Sverige i ekologisk och konventionell produktion. Skriften går igenom hur forskningsläget ser ut idag. Trädjordbruk definieras i rapporten som vedartade växter som buskar och träd, som integreras med grödor och/eller djurproduktion på samma yta.

Positiva miljöeffekter - men få studier i Sverige

Fördelar som lyfts med trädjordbruk är att det kan ge en större total skörd jämfört med monokultur, eftersom växterna i odlingen använder ljus, näring och andra resurser på olika nivåer. Dessutom kan trädjordbruk ge positiva miljöeffekter som att främja biologisk mångfald, kolinlagring, jordhälsa, växtskydd och minska erosion.

Nackdelar är att det kan vara en utmaning att få ekonomi i trädjordbruk, att det kan innebära en stor investering i uppstarten, att det dröjer flera år innan full skörd kan nås och att det är komplexa system som kräver mycket kunskap och arbete. På global nivå bedöms trädjordbruk ha stor potential för att öka kolinlagringen, men under svenska förhållanden saknas vetenskapliga studier, enligt rapporten.

Ny möjlighet att söka stöd för trädjordbruk

Häftet innehåller också en praktisk handbok om alléodling i ekologisk odling som tar upp förberedelser, odling och ekonomi. Rapportförfattarna ger exempel på ekonomiska kalkyler för system som går att anlägga i Sverige och hänvisar till stöd som kan gå att söka med koppling till trädjordbruk.

Trädjordbruk kan från och med i år ge rätt till gårdsstöd under vissa förutsättningar. Gårdsstöd går att söka för vissa jordbrukssystem där träd samodlas med grödor på åkermark, men det går i dagsläget inte att söka för buskar i samodling med andra grödor, enligt ett webbinarium om trädjordbruk som arrangerades av Jordbruksverket. För detaljer och aktuella riktlinjer kring stöden se Gårdsstöd - Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats..

Intresset ökar kraftigt

Den andra skriften Agroforestry för svenska förhållanden 2024 ges ut av föreningen Agroforestry Sverige. Organisationen verkar för att sprida kunskaper och utveckla möjligheter för agroforestry i Sverige. Agroforestry definieras i den skriften som ett internationellt samlingsnamn för odlingssystem där träd och buskar blandas med ett- eller fleråriga grödor och/eller med djurhållning. I Sverige ingår bland annat trädjordbruk, skogsjordbruk, matskogar och ätbara landskap i begreppet.

Rapporten beskriver hur man de senaste åren sett hur intresset ökat kraftigt och att policyer och regelverk nu omarbetas för att också omfatta den här typen av odlingsmetoder. Även denna rapport tar upp den nya möjligheten att söka gårdsstöd för trädjordbruk med förhoppning om att fler typer av agroforestry-system inkluderas framöver.

Skydd mot extremväder

I skriften ges exempel på olika system med agroforestry i Sverige. Dessutom ingår avsnitt om svensk politik, ekonomi, rådgivning och utbildning med koppling till agroforestry. Trädens roll för att skydda grödor mot extremväder, torka, frost, vindskador och översvämningar och möjligheten till en förlängd skördesäsong är några av många positiva aspekter som lyfts fram.

Text: Teresia Borgman

Läs mer i rapporterna:

Trädjordbruk i Sverige av Sara Furenhed, Linnea Pasquier, Mauricio Sagastuy Klie, Jordbruksverket, 2024-02-22 Länk till annan webbplats.

Agroforestry för svenska förhållanden 2024 av Agroforestry Sverige (svenska och engelska) Länk till annan webbplats.

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev