Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
en hög med hönsgödsel

Trots en del oklarheter tycker forskarna tycker att det finns mätbara fördelar med att blanda i biokol i stallgödsel . Foto: Alexander Regnér

Att blanda i biokol i stallgödsel kan ha fördelar

Att tillsätta biokol till stallgödsel kan minska den extra koldioxidavgången som sker vid stallgödselspridning. Samtidigt ger inblandning av biokol en stabilisering av exempelvis kväve. Det kan både minska kväveutlakningen men kanske också påverka växttillgängligheten.

En internationell forskargrupp med representanter från Storbritannien, Frankrike, Polen och Tjeckien undersökte värdet av att blanda i biokol i stallgödsel före spridning i fält. Hypotesen var att inblandning av biokol ökar markens bördighet, förbättrar biologiska aktiviteten i marken och minskar koldioxidavgången vid stallgödselspridning.

Fastgödsel på Tjeckisk sandjord

I försöket användes fastgödsel från en mjölkgård där halm användes som strö. Biokolet kom från träflis. De blandades med varandra i proportionen 50/50 baserat på volymförhållande. Försöket utfördes både i lab och i fält genom att tillföra bara biokol, bara fastgödsel och blandningen av de båda. Före användning/spridning lagrades blandningen i stuka i fält sex månader. Forskarna menar att det gör studien extra värdefull eftersom andra studien tillfört färsk blandning. Fast gödsel och blandningen spreds i mängder motsvarande 40 ton per hektar på sandjord med 9 procent ler i Tjeckien. En mängd mätningar gjordes, däribland CO2-avgång och enzymaktivitet.

Biokolet påverkade

När blandningen av biokol och stallgödsel tillfördes blev avgången av koldioxid vid spridningen lägre än när bara stallgödsels spreds. Koncentrationen av nitratkväve och löst organiskt kol i markvätskan blev lägre där blandningen spreds på grund av biokolets sorption. De tolkar det som att risken för kväveläckage blir lägre. Effekten i fält skiljde sig dock från den i lab varför de nöjer sig med att kalla den för indikativ.

Trots en del oklarheter tycker forskarna tycker att det finns mätbara fördelar med att blanda i biokol i stallgödsel och baserar det också på en tidigare studie där de spred en blandning av biokol och stallgödsel till sockerbetor. Både skörd och sockerhalt blev högre där blandningen spreds jämfört med där bara stallgödsel spreds till betorna. Biokol är dyrt att köpa eller tillverka och att det kan räcka med en liten inblandning menar forskarna gör det ekonomiskt intressant för en bonde att använda men det behövs ekonomiska utredningar av det.

Text: Markus Hoffmann

Källa: Combined biochar and manure addition to an agricultural soil benefits fertility, microbial activity, and mitigates manure-induced CO2 emissions. Soil Use and Management, Volume 40, 2024. Länk till annan webbplats.


Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev