Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Lokala åtgärder för biologisk mångfald kan ta stöd i internationella mål för exempelvis klimatåtgärder. Foto: Petter Haldén

Åtgärder för biologisk mångfald är också bra för klimatet

Många åtgärder för motverka minskad biologisk mångfald kan samtidigt bidra till att bromsa klimatförändringarna. I en artikel i den vetenskapliga tidskriften Global Change Biology redogörs för de åtgärder för biologisk mångfald som har störst potential att motverka klimatförändringarna.

Artikeln ger exempel på lokala åtgärder för att bevara biologisk mångfald med utgångspunkt i mål på global nivå. I studien kan fördelar för både biologisk mångfald och klimat identifieras för 14 av 21 av målen i ramverket för det globala arbetet för biologisk mångfald enligt konventionen för biologisk mångfald (Post-2020 Global Biodiversity Framework). Det är bland annat genom påverkan på energi, vatten och växthusgaser som olika arter och deras livsmiljöer bidrar till att reglera klimatsystemet. Tidigare har olika åtgärder för att bevara biologisk mångfald inte fokuserat på det här i så stor utsträckning, skriver forskarna, något som de nu ser håller på att förändras.

Stor potential i att restaurera ekosystem

I litteraturstudien visar de att många åtgärder för att bromsa, stoppa eller vända förluster av biologisk mångfald också kan sakta ner klimatförändringarna. En åtgärd med stor potential att motverka klimatförändringarna är att undvika avskogning och restaurera ekosystem med mycket kol, som skogar. Ett annat område är att minska övergödning och begränsa näringstillförseln till sötvatten och hav.

Lokala åtgärder spelar viktig roll

Lokala åtgärder för biologisk mångfald kan ta stöd i internationella mål för exempelvis klimatåtgärder, råder forskarna, men påpekar samtidigt vikten av att hitta stöd i vetenskaplig kunskap och inte per automatik anta positiva synergier mellan bevarande av biologisk mångfald och klimatåtgärder. Lokala initiativ spelar en viktig roll men att välja rätt åtgärd ur lokalt perspektiv är avgörande. Många små lokala åtgärder för biologisk mångfald kan tillsammans ge ett stort bidrag för att motverka klimatförändringarna, medan de samtidigt ger många lokala fördelar, är en slutsats i artikeln.

Några åtgärder för biologisk mångfald som har positiv effekt för att motverka klimatförändringarna:

  • Undvika avskogning
  • Återbeskogning
  • Restaurera kuster
  • Utöka nätverket av skyddade områden och korridorer
  • Minska övergödning
  • Jordbrukssystem som är positiva för biologisk mångfald.
  • Hållbar livsmedelsproduktion och hållbara leveranskedjor
  • Hållbara konsumtionsmönster

Källa: Actions to halt biodiversity loss generally benefit the climate b, Global Change Biology, 2022. Länk till annan webbplats.

Text: Teresia Borgman


Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter