Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Text

Det nya stödet för mellangröda som Sverige föreslagit som nytt ettårigt miljöstöd i den strategiska planen ger fler möjligheter att hålla marken bevuxen en större del av året. Foto: Petter Haldén

Ett hållbarhetskliv framåt med koljordbruk, fång- och mellangrödor

Med de kommande miljöersättningarna skapas fler möjligheter att minska förluster av växtnäring och för kolinlagring. Samtidigt planerar EU att lansera en affärsmodell för att lagra in kol. Onsdag den 20 april har du chansen att delta i ett webbinarium som Greppa Näringen anordnar tillsammans med WWF och LRF.

Det svenska förslaget med miljöersättningar för mellangrödor och nya stödvillkor för fånggröda från 2023 ger möjlighet att hålla marken bevuxen i högre grad och både minska förluster av växtnäring och lagra in kol. Samtidigt planerar EU att lansera en affärsmodell för att lagra in kol. Båda dessa händelser ger lantbruket möjlighet att ta ett hållbarhetskliv framåt.

Kombinerade åtgärder

Det gäller alltså att kombinera åtgärder så att de både gynnar vattenkvaliteten, kolinlagringen och lönsamheten på lantbruksföretaget. Den gemensamma jordbrukspolitiken inom EU med ledning av EU-kommissionen, strävar efter att medlemsländerna ska minska jordbrukets negativa påverkan på vattenkvaliteten och samtidigt både minska produktionens klimatpåverkan och bidra till att kol lagras in i marken.

En del av Greppa Näringens palett

Greppa Näringen medverkar på flera sätt för att få ihop alla dessa ambitioner. Det gör vi till exempel genom att räkna på klimatpåverkan vid rådgivningsbesöket Klimatkollen och att lyfta åtgärder som är klimateffektiva och som gynnar vattenkvaliteten i våra övriga rådgivningar. I rådgivningen Mullhalt och bördighet diskuteras gårdens växtföljd och möjlighet till positiva förändringar för bördigheten. Gårdar med något mulhaltiga jordar kan räkna på vilka åtgärder som ger ökad kolinlagring samtidigt som det ger ett positivt ekonomiskt netto.

Ta del av webbinariet den 20 april

WWF, LRF och Greppa Näringen bjuder därför nu in till ett spännande webbinarium. Kom och lyssna på, och ställ frågor till, några av de personerna som har god insyn i både utformningen av miljöersättningarna och EU: s process kring kolinlagring.

Onsdag 20 april kl. 12.30-14.00

Anmäl dig till webbinariet här Länk till annan webbplats.

Program för webbinariet onsdagen den 20 april kl. 12.30-14.0012.30

Inledning. Mats Johansson, WWF & Stina Olofsson, Jordbruksverket

12.35

Miljöersättningar - för minskad övergödning och ökad kolinlagring. Emma Hjelm, Greppa Näringen, Jordbruksverket

13.00

EU:s planer på ”koljordbruk”. Jens Berggren, hållbarhetsexpert, LRF

13.25

Diskussion och frågestund. Leds av Markus Hoffmann, LRF

14.00

Avslut

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter

  • Välj huvudsyfte för din våtmark

    Det finns många önskemål om nyttor från våtmarker och forskare har nu försökt strukturera kunskapen om de olika nyttorna. Allt kan inte uppnås i en och samma damm eller våtmark men att framöver lyfta ...

  • Ny avhandling: Så kan LCA-metodiken utvecklas

    Den kvävegiva som är optimal ur miljösynpunkt kan variera mellan olika platser och är inte nödvändigtvis den samma när det gäller klimatpåverkan och övergödning. Det framgår av en ny doktorsavhandling...

  • Förändrat klimat påverkar redan näringsläckaget

    Det är inte entydigt att kväve- och fosforhalter minskar i alla jordbruksbäckar trots att miljöåtgärder gjorts i olika omfattning under lång tid. Nu har SLU publicerat en studie där de gjort tidsserie...