Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Under den första veckan av FN:s klimatmöte COP26 har 45 regeringar lovat att agera snabbt och investera i naturskydd och hållbart jordbruk. Foto: Alex Regnér

Nationer och företag ger löften inom hållbart jordbruk

Natur, markanvändning och lantbruk är frågor som diskuteras på FN:s klimatmöte COP26 som nu pågår i Glasgow. Både nationer och företag har gjort åtaganden om att minska utsläppen av växthusgaser.

Konferensens första vecka avslutades i helgen med en dag om natur och markanvändning. Där diskuterades nya överenskommelser för att skydda natur och snabba på en övergång till hållbarhet inom jordbruk och markanvändning genom att göra produkter mer attraktiva, lättillgängliga och ekonomiskt överkomliga.

Under den första veckan har 45 regeringar lovat att agera snabbt och investera i naturskydd och hållbart jordbruk. 26 nationer har satt upp nya åtaganden som innebär att de ska förändra sin jordbrukspolitik i en mer hållbar riktning och minska utsläppen från lantbruket, samt investera i forskning om hållbart lantbruk och skyddad livsmedelsförsörjning i ett förändrat klimat.

Några exempel på nationella åtaganden är:

  • Tyskland planerar att sänka sina utsläpp från markanvändning med 25 miljoner ton till år 2030.
  • Storbritannien ska engagera 75 procent av lantbrukarna i åtgärder som ska minska utsläppen av växthusgaser till år 2030.
  • Brasilien ska öka sitt klimatinriktade program Plan ABC+ för att minska utsläppen av koldioxid från lantbruket till att omfatta 72 miljoner hektar, vilket ska minska utsläppen av koldioxid med 1 miljard ton till år 2030.

Företag ska bli "naturpositiva"

Andra åtgärder för reformer och innovation inom lantbruket är:

  • Ett nytt globalt initiativ lanseras för att nå 100 miljoner lantbrukare med "netto-noll" och "naturpositiva" innovationer till år 2030. Det ska ske genom en plattform via World Economic Forum som bland annat ska involvera lantbruksorganisationer, civilsamhälle och företag.
  • Det nya Gilbert-initiativet från Storbritannien ska investera i forskning och innovation kring klimatresilienta livsmedelssystem.
  • Ett hundratal företag åtar sig att bli "naturpositiva" till år 2030, vilket innebär att de ska arbeta för att begränsa och minska negativ miljöpåverkan och istället uppnå positiva effekter som att öka den biologiska mångfalden, lagra kol och rena vatten.

Halvera utsläppen för genomsnittlig matkasse

Brittiska livsmedelskedjor åtar sig att halvera miljöpåverkan för en genomsnittlig matkasse till år 2030 genom ett nytt partnerskap med Världsnaturfonden WWF. Samarbetet kommer att fokusera på sju teman: klimatförändring, avskogning, hållbart lantbruk, hållbara dieter, hav, avfall och förpackningar.

Under gårdagen påminde COP26:s ordförande Alok Sharma om att det är brådskande och att de åtaganden som nu gjorts kommer att behöva efterlevas.

Klimatmötet COP26 avslutas på fredag den 12 november, 2021.

Text: Teresia Borgman

Källor:
UN Climate Change Conference UK 2021 Länk till annan webbplats.

UNFCCC Climate Change Conference Länk till annan webbplats.


Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter