Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Storbritannien genomför en kampanj för att beskoga lågproduktiv åkermark och startar en ny satsning på att plantera 3 000 hektar träd längs vattendrag. Foto: Pixabay

Kampanj för klimat- och vattennytta med träd längs jordbruksåar

I en ny stödform får lantbrukare i Storbritannien betalt av myndigheter för att plantera träd längs vattendrag i jordbrukslandskapet. De kan sedan sälja kolkrediter för den kol som lagras i träden på en marknad som garanteras ända till år 2055.

Med införandet av EU:s vattendirektiv har fokus förskjutits något från övergödningens påverkan på livet i vattendrag till att vattendragets skick är avgörande för biologin. Det pågår samtal om det i många länder i EU och är en svår fråga då det kan vara en motsättning mellan en fungerande infrastruktur för vatten i odlingslandskapet och den biologiska mångfalden i samma vatten. En av många åtgärder som diskuteras är nyttan av mera träd längs vattendrag i jordbrukslandskapet. Nyttorna med träd är att deras rötter kan binda slänter som annars ibland eroderar. Träd kan skugga vattnet och bidra till lägre vattentemperatur vilket gynnar vissa arter. Och träd kan förstås lagra in kol. Men träd kan också hindra markavvattning om underhåll försvåras eller rötterna växer in i dräneringsrör.

3 000 hektar mer träd i Storbritannien

Storbritannien kan efter Brexit styra över regler för miljöåtgärder och behöver inte samordna reglerna med EU. Storbritannien genomför en kampanj för att beskoga lågproduktiv åkermark och nu startar en ny satsning på att plantera 3 000 hektar träd längs vattendrag. Det kan vara plantering men också att låta träd växa upp spontant och undvika att röja bort dem. För det ges ett stöd som täcker hela planteringskostnaden och därefter ett årligt stöd under 10 år för skötsel.

Först till kvarn

Eftersom det inte är säkert att pengarna räcker till alla som vill plantera gäller först till kvarn-principen för när ansökan kommer in. Men det finns även en baslinje som ska klaras där varje ansökan poängsätts för hur mycket de aktuella träden bidrar till bättre vattenkvalitet, minskad översvämning och flera andra kriterier. Utöver det gäller att marken inte redan får vara klassad som skogsmark och att den som söker ska ha full rådighet. På en fastighet måste den sammanlagda arealen som söks uppgå till minst en hektar. Det går att dela in i mindre områden men inte mindre än 0,1 hektar. Längs vattendrag måste trädridån vara minst 10 meter bred.

Sälj kolinlagring samtidigt

Myndigheterna uppmanar lantbrukarna att samtidigt söka stödformen Woodland Carbon Guarantee. För trädridåerna går det då att sälja kolkrediter för den kol som lagras in i träden. Priset sätts på en auktion där köparen är staten. Men det finns en möjlighet att sälja sitt inlagrade kol på den öppna marknaden. Priset sätts för fem eller tio-års intervaller till år 2055 för att garantera markägaren en rimlig inkomst för sin klimatnytta. Sammanlagt har staten avsatt 50 miljoner pund i denna satsning vilket motsvarar cirka 650 miljoner kronor.

Källa: therivertrust.org/news/riverbanks-and-watercourses-to-be-planted-with-thousands-of-hectares-of-new-woodland-to-improve-water-quality-and-biodiversity Länk till annan webbplats.

Text: Markus Hoffmann

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter

Ingen information tillgänglig