Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Det nya klimatfoderverktyget är viktigt komplement till andra åtgärder för att minska klimatpåverkan i grisproduktionen. Foto: Janne Andersson

Danska grisproducenter har fått ett nytt klimatverktyg

Danskt lantbruk har en ambitiös, men klar vision: Senast år 2050 skall produktionen vara klimatneutral. Det är något, som kräver hårt arbete och en rad olika insatser. En av insatserna är grisarnas foder där ett nytt verktyg ska underlätta för grisproducenterna att välja det mest klimatsmarta fodret.

Inom nötproduktionen är metan från djurens fodersmältning den största källan till växthusgasförluster. På en grisgård däremot är det avtrycket från foderproduktionen som ger de största klimatutsläppen i form av koldioxid, lustgas och metan. I Danmark har grisproducenterna använt verktyget ”Fodermedelstabellen” för att skapa det mest ekonomiska och näringsmässiga fodret till sina grisar. Nu får de ytterligare ett värde att ta hänsyn till i sin foderoptimering, nämligen fodrets klimatavtryck mätt i kilo koldioxidekvivalenter. Christian Fink Hansen är sektordirektör på SEGES Svinproduktion och är den som utvecklat det nya verktyget. Han tror att det kommer att ge grisproducenterna mer kunskap och en överblick över hur de kan var mer delaktiga i arbetet med att sänka jordbrukets klimatavtryck.

Klimatsmart foder kan vara lokalt gräsprotein

Soja har länge varit den mest använda proteinkällan till slaktgrisar, men nu letas det efter nya alternativa proteinkällor som gräsprotein från bioraffinering vilket ett intressant alternativ (se Greppanyhet: Vallen är värdefull för fler än idisslare Länk till annan webbplats.). Åkerbönor och rapskakor är andra lokala fodertyper som har blivit aktuella.

Avelsarbetet har också betydelse för klimatavtrycket

I Danmark liksom Sverige har forskare och rådgivningen länge jobbat med att få en högre hållbarhet i grisproduktionen genom avelsarbete, vilket har lett till fler avvanda grisar och högre tillväxt med lägre foderförbrukning. Detta är en utveckling som ger minskad klimatpåverkan och det nya klimatfoderverktyget är viktigt komplement för att gå ännu ett steg längre.

Ökad kunskap ,uppdateringar och samarbete

SEGES uppdaterar löpande klimatavtrycken i det nya verktyget till grisproducenterna, det ska vara smidigt och lätt för producenterna att välja det mest klimatsmarta fodret. Det finns klimatuppgifter för de flesta råvaror som kan användas i foderstaterna. Data i klimatberäkningarna kommer från GFLI-foderdatabasen (Grobal Feed LCA Institute), sammanställd av den europeiska sammanslutningen av fodermedelsverksamheter.

I Danmark samverkar fodermedelsbranschen i syfte att säkra en gemensam hantering av hur fodrets klimatavtryck ska redovisas vid olika beräkningar. Det krävs samarbete för att verktyget ska fungera. Grisfoder till danska grisar består idag huvudsakligen av korn, vete och sojaprotein. Fodret kan köpas färdigt från foderfabriken eller blandas utifrån råvaror på gården.

Källa: SEGES, Nyhetsbrev 29 mars 2021 Länk till annan webbplats.

Text: Carin Clason

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter