Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Foto: Janne Andersson

Under 20 år har lantbrukarna och Greppa Näringen gjort det svenska lantbruket mer hållbart

Cirka 10 300 gårdar som tillsammans brukar hälften av den svenska åkermarken har valt att vara med i Greppa Näringen och under snart två decennier har våra rådgivare gjort över 60 000 gårdsbesök. I vår annonskampanj under november/december vill vi uppmärksamma det uthålliga arbete med miljöfrågor som lantbrukare och rådgivare bedriver genom Greppa Näringen.

Hur och varför startade projektet Greppa Näringen

I början av 2000-talet, när Greppa Näringen startades, var det en unik situation i Sverige då tillkomsten av de nya miljökvalitetsmålen och starten av en ny period med EU:s jordbrukspolitik sammanföll. De nya miljökvalitetsmålen innebar att lantbruket för första gången fick ett eget beting på en utsläppsminskning av kväve och fosfor. Med hjälp av delfinansieringen via EU-budgeten gjordes det möjligt att starta Greppa Näringen, en ny satsning på rådgivning med en systematik som inte tidigare funnits.

LRFs företrädare och ansvariga för lantbrukets företag var beredda att engagera sig och Greppa Näringen skulle vara ett projekt som både lantbrukaren och miljön tjänade på.

Jordbruksverket blev projektägare, men även LRF och länsstyrelserna har personer som arbetar med Greppa Näringens centrala verksamhet, en samarbetsform som har fungerat bra genom åren.

Under åren har 10 300 gårdar som tillsammans brukar hälften av den svenska åkermarken valt att vara med i Greppa Näringen. Och under snart två decennier har våra rådgivare gjort över 60 000 gårdsbesök.

Utveckling och framtid

Nu finns Greppa Näringens rådgivning tillgänglig i hela landet och i dagsläget finns det ca 35 olika rådgivningar att välja mellan.

Greppa Näringen utvecklar konceptet kontinuerligt och nya rådgivningar tas fram. Det senaste året har vi bland annat lanserat ett nytt beräkningssätt för klimatkollen som innebär att det går att fördela klimatavtrycket över gårdens olika produkter samt tagit fram en rådgivning för hästgårdar. Till nästa år planerar vi att lansera rådgivning för ”Odling utan Glyfosat” samt ”Biologisk mångfald på slätten”.

Greppa Näringen har även lanserat Sveriges mest lästa nyhetstjänst om lantbrukets miljöfrågor och vi erbjuder flera digitala miljötjänster på vår hemsida greppa.nu Länk till annan webbplats..

Tillsammans har vi:

  • beräknat över 23 000 växtnäringsbalanser vilket gör Sverige världsunikt.
  • minskat fosforöverskotten med i genomsnitt mellan 30 och 90 procent på gårdar med djurproduktion.
  • minskat kväveöverskotten i gårdarnas växtnäringsbalanser med upp till 11 procent.
  • utfört 3 000 rådgivningar om klimat och energi.
  • utfört 8 800 rådgivningar om utfodring vilket har minskat överutfodringen markant.
  • utfört 5 500 rådgivningar om behovsanpassad gödsling. Detta har bland annat bidragit till att dubbelt så många av Greppa Näringens medlemmar har en aktuell markkarta jämfört med andra.
  • utfört 4 400 rådgivningar om anläggning av våtmark som både ger renare vatten och ökad biologisk mångfald.

Tack för att du är medlem i Greppa Näringen!


Kontakt

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter

Ingen information tillgänglig