Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Nu finns en ny gratis tjänst för att övervaka och hantera skadedjur och sjukdomar i olika grödor som är anpassad till olika regionala förhållanden i Europa. Foto: Janne Andersson

Nytt beslutsstöd för integrerat växtskydd

IPM Decisions är ett nytt beslutsstöd för integrerat växtskydd. Tjänsten är en gratis nätbaserad plattform för att övervaka och hantera skadedjur och sjukdomar i olika grödor som är anpassat till olika regionala förhållanden i Europa.

Tjänsten som riktar sig till odlare, rådgivare och forskare har inspirerats av tjänsten VIPS (Varsling innen plantskadegjørere) och bygger på öppen källkod, skriver Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) som bidragit till utvecklingen av det nya verktyget. VIPS är ett av flera liknande beslutsstöd, där vissa är gratis och andra är betaltjänster.

11 modeller tillgängliga hittills

Plattformen IPM Decisions kommer att erbjudas både som en gratistjänst eller kopplat till olika betaltjänster. I dagsläget finns 11 olika varningsmodeller i plattformen och fler tillkommer under odlingssäsongen 2023.

Tillgängliga modeller just nu:

  • Rödsot på höstvete och höstkorn
  • Morotsfluga på morot
  • Potatisbladmögel i potatis, tre olika modeller
  • Äpplevecklare på äpple
  • Kålmal på flera kålväxter
  • Jordfly i olika kulturer (sallat, selleri, kålväxter, etc)
  • Svampsjukdomar i höst- och vårvete (svartpricksjuka, brunfläcksjuka och vetets bladfläcksjuka)
  • Sallatbsladmögel i sallat
  • Sadelgallmygga i vårvete

Plattformen beräknas även att komma VIPS till godo eftersom den ger möjlighet att koppla andra europeiska system till VIPS.

Ger möjlighet till behovsanpassad bekämpning

Louise Aldén på Växtskyddscentralerna, Jordbruksverket, har tidigare erfarenhet av att bland annat utvärdera VIPS för potatisbladmögel.

– Genom att använda beslutsstödet har det gått att i snitt minska fungicidmängden med 30 procent med bibehållen effekt mot bladmögelangreppen, säger hon.

Hon ser positivt på att det nu kommer ett nytt verktyg för integrerat växtskydd.

­­­­­– Det underlättar för odlarna att få informationen samlad och få stöd i sina beslut utifrån deras behov. Vi har till exempel goda erfarenheter från när vi har testat flera olika beslutsstödsystem för potatisbladmögel i både försök och ute hos odlarna.

– Den nya plattformen kan också göra det möjligt att jämföra olika modeller med varandra. Olika verktyg passar olika bra i olika regioner och olika personer föredrar också olika verktyg, säger hon.

IPM Decisions är ett femårigt projekt som började 2019 med 27 partners från 12 olika europeiska länder och två företag. Projektet finansieras av EU:s forsknings och innovationsprogram Horizon 2020.

Länkar:

IPM Decisions Länk till annan webbplats.

Så kommer du igång med IPM Decisions Länk till annan webbplats.

Nytt europeisk verktøy for varsling av skadegjørere av Siri Elise Dybdal, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), 220919 Länk till annan webbplats.

Beslutsstödsystem som Jordbruksverkets erbjuder gratis via sin webbplats: Länk till annan webbplats.

Läs mer om integrerat växtskydd på Jordbruksverkets webbplats jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Text: Teresia Borgman

Greppa Näringens rådgivning om intergrerat växtskydd

Med ett integrerat växtskydd minskar du ditt beroende av kemiska växtskyddsmedel. Greppa Näringens rådgivning ger dig en strategi för att motverka resistens hos skadegörare och ogräs.

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter