Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
nollruta

Nollrutor är ett viktigt hjälpmedel för att följa kväveupptag och grödans utveckling under säsongen. Foto: Sofie Logardt

Optimera kvävegödslingen och gör nytta för klimatet

Att gödslingen behöver anpassas till grödans behov för att undvika förluster till havet och därmed orsaka övergödning har vi talat om länge. Att kväveoptimering har stor betydelse för jordbrukets förluster av klimatgasen lustgas är inte lika allmänt känt och inte heller hur dessa förluster uppstår. Nu finns fyra nya filmer kring kvävegödsling i praktiken att ta del av på Greppa Näringens webbplats. Filmerna förklarar också sambanden mellan gödsling och klimatpåverkan.

Se filmerna på webben

Informationsfilmerna är ca 4-6 minuter långa. Rådgivare som är experter inom områdena kvävegödsling och jordbrukets klimatpåverkan medverkar. Vi får även träffa lantbrukare som berättar om vilken nytta de haft av att ha behovsanpassat gödslingen, ökat kväveeffektiviteten och av att ha deltagit i Greppa Näringens rådgivning.

Greppa Näringen arbetar med anpassad gödsling

Filmerna är framtagna med medel från Landsbygdsprogrammet inom projektet "Minskad klimatpåverkan" och kommer att användas inom Greppa Näringen framöver.

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som kan öka kväveeffektiviteten i odlingen. Filmerna kommer till användning i rådgivningen, men kan förstås användas även i andra sammanhang!

Exempel på Greppa Näringens rådgivningar:

Läs mer om våra rådgivningar

Se alla filmerna här

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev