Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
Ogödslad nollruta i gödslat fält med höstvete

Foto: Sofie Logardt

Kväveoptimering i spannmål, 16G

Rådgivningen hjälper lantbrukaren att hitta lösningar som ökar utnyttjandet av kväve i odlingen. Rådgivningen visar hur ökad kväveoptimering leder till ett bättre utnyttjande av växt­näringen, samtidigt som näringsläckage och växthusgasavgång minskar och är till nytta för gårdens ekonomi.

Rådgivningen bidrar till bättre kväveutnyttjande med minskad kväveutlakning och mindre klimatpåverkan.

Genom att optimera kvävet i odlingen, minskar samtidigt växtnäringsläckaget och förbättrar det ekonomiska utbytet. Rådgivningen bidrar till att uppnå de nationella miljömålen inom övergödning, grundvatten av god kvalitet och begränsad klimatpåverkan.

Ta kontakt med din länsstyrelse för att ta reda på var det hålls gruppträffar nära dig.

Den här rådgivningen hjälper dig att:

 • anpassa tillförseln av växtnäring
 • uppnå jämnare kvalitet och större skördar
 • minska din påverkan på klimatet
 • utnyttja kväve bättre och minska utlakningen

 

 

Relaterade rådgivningar

 • Hållbarhetsanalysen

  Vill du se helheten i din gårds miljömässiga hållbarhet? Med Hållbarhetsanalysen får du insikt om nuläget och hur gården ligger till i förhållande till andra jämförbara gårdar. Var finns potentialen till förbättringar?

 • Test av mineralgödselspridare

  Med en jämn gödselspridning sparar du pengar och hjälper miljön. Målet med rådgivningen är att förebygga en ojämn fördelning av gödsel.

 • Precisionsodling

  Att ökad precisionen vid spridning av gödsel är bra för både ekonomin och miljön. I den här rådgivningen får du hjälp att hitta teknik och bra lösningar.