Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Våtmarksplanering, 14A

En våtmark på gården är oftast ett trevligt inslag och ett uppskattat tillhåll för fåglar. Är våtmarken rätt utformad bidrar den även till att minska läckage av växtnäring till vattendragen.

Genom den här rådgivningen blir du mer medveten om hur växtnäring belastar miljön. Du får veta hur du anlägger en våtmark som samtidigt gynnar djur och växter i landskapet.

Du och rådgivaren går igenom hur dina förutsättningar ser ut. Ni tittar på kartor och hur dina fält dräneras samt uppskattar vattnets tillrinningsområden. Kanske finns det platser som är speciellt intressanta att skydda i området?

Rådgivaren bedömer om det är lämpligt att anlägga en våtmark på gården och diskuterar kostnader och finansiering. Ni kan även diskutera möjligheten att anlägga en damm som samlar fosfor.

Vissa av Greppa Näringens rådgivningar kräver att du har fler än 25 djur och minst 50 ha åkermark för att få rådgivningen. Här ställer vi dock inte sådana krav.

Den här rådgivningen hjälper dig att:

 • se dina förutsättningar för våtmark på gården
 • ansöka om anläggningsstöd
 • minska kväveläckage till omgivande vattenmiljö
 • öka den biologiska mångfalden i odlingslandskapet.

 

 

Relaterade rådgivningar

 • Skötsel/restaurering av våtmark

  Våtmarken är ett trevligt inslag på gården och ett uppskattat tillhåll för fåglar. Om du sköter våtmarken rätt bidrar den även till mindre läckage av växtnäring.

 • Markpackning

  Markpackning påverkar gårdens förmåga att producera på lång sikt. I den här rådgivningen lär du dig om risker och hur du undviker allvarliga skador.

 • Kvävestrategi på gårdar med ekologisk produktion

  På ekologiska gårdar är det extra viktigt att ta vara på växtnäringen. Målet med den här rådgivningen är att få den optimala balansen mellan tillförsel och skörd. Efter rådgivningen har du en strategi för ogräsbekämpning.