Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Skötsel/restaurering av våtmark, 14B

Våtmarken är ett trevligt inslag på gården och ett uppskattat tillhåll för fåglar. Om du sköter våtmarken rätt bidrar den även till mindre läckage av växtnäring.

I den här rådgivningen får du ökad kunskap och medvetenhet om våtmarker. Du får råd om hur du sköter våtmarken så att den kan fylla sin funktion under många år framöver.

Din rådgivare besiktar våtmarken och ger förslag till hur du sköter den ännu bättre. Du lär dig om hur dammen samlar näring och bidrar till den biologiska mångfalden.

Vissa av Greppa Näringens rådgivningar kräver att du har fler än 25 djur och minst 50 ha åkermark för att få rådgivningen. Här ställer vi dock inte sådana krav.

Den här rådgivningen hjälper dig att:

 • veta vilken skötsel av våtmark som ger miljöersättning
 • minska kväveläckaget till omgivande vattenmiljön
 • öka den biologiska mångfalden i odlingslandskapet.

 

 

Relaterade rådgivningar

 • Våtmarksplanering

  En våtmark på gården är oftast ett trevligt inslag och ett uppskattat tillhåll för fåglar. Är våtmarken rätt utformad bidrar den även till att minska läckage av växtnäring till vattendragen.

 • Integrerat växtskydd

  Med ett integrerat växtskydd minskar du ditt beroende av kemiska växtskyddsmedel. Efter den här rådgivningen har du en strategi för att motverka resistens hos skadegörare och ogräs.

 • Växtskydd i vattenskyddsområden

  Bedriver du växtodling i ett vattenskyddsområde? Då behöver du känna till hur växtskyddsmedel påverkar miljön. Med den här rådgivningen får du koll på läget, vilket även hjälper dig i kontakter med myndigheter.