Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Startbesök miljövänlig hästhållning, 1Ah

Har du många hästar och vill lära dig mer om hur hästarna påverkar miljön? Då är den här rådgivningen för dig. Enda kravet är att du behöver ha minst 15 hästar.

Du och din rådgivare diskuterar hur dina hästar påverkar miljön. Du får veta vad du kan göra för att minimera upptrampade hagars påverkan på vattenmiljön. 

Vissa län kräver att hästar ska finnas på ett lantbruksföretag för att få rådgivningen kostnadsfritt. Så hör med länsstyrelsen i ditt län vad som gäller.

Åtgärder som din rådgivare kan föreslå under den här rådgivningen:

 • ordna flyttbara in- och utsläpp till hagar
 • dränera för att minska stående vatten
 • skapa bra rutiner för att utfodra och mocka
 • anlägga nya fosfordammar.

Du får veta vad du kan förbättra, exempelvis att minska förlusterna av näring till vatten och luft. Du får tips på hur du beräknar stallgödsel mer träffsäkert, vilket ger ett bättre underlag för en anpassad gödsling. 

Du får även tips om utbildningar och rådgivningar som kan vara värdefulla för dig.

Hitta rådgivningsföretag i ditt län

Den här rådgivningen hjälper dig att:

 • minska näringsläckaget
 • förbättra utomhusmiljön för dina hästar
 • beräkna mängden och näringsinnehållet i stallgödseln
 • minska utsläpp av växthusgaser.

 

 

Relaterade rådgivningar

 • Grovfoderodling

  Grovfoderodling är grunden för en väl fungerande mjölk- och köttproduktion. Med den här rådgivningen lär du dig att gödsla rätt och optimera kvaliteten på fodret

 • Kontroll av foderstater - nöt, lamm och häst

  Har du lamm eller hästar och vill att de ska ha det bästa fodret? Vill utnyttja fodret ännu mer effektivt och samtidigt inte belasta klimatet? Då är rådgivningen för dig.

 • Betesstrategi

  Att överutnyttja beten är varken bra för ekonomin eller miljön. I den här rådgivningen får du lära dig hur du slipper näringsförluster och hitta bra strategier för betet.