Greppa logotyp
Greppa logotyp

Startbesök miljövänlig hästhållning

Med stöd av information från din gård går du och rådgivaren igenom vilken påverkan hästarna har på miljön och vilka åtgärder du som hästhållare kan göra för att förbättra förutsättningarna.

Du som har 15 hästar eller mer på ett lantbruksföretag kan få vår nya rådgivning startbesök miljövänlig hästhållning.

Det första besöket går ut på att rådgivaren ska lära känna dig och din verksamhet. Du ska få en uppfattning om vad du gör bra idag, var det finns brister och ni resonerar runt möjliga åtgärder för att minska risken för näringsförluster till vatten och luft. Hästhållning kan i vissa fall påverka vattenmiljön negativt genom att hagarna är upptrampade vilket kan ge fosforförluster, genom bristfällig hantering av stallgödseln och överutfodring.

Exempel på åtgärder som ni tittar på kan vara flyttbara in- och utsläpp till hagar, dränering för att minska stående vatten, se över dagliga rutiner för utfodring och mockning i både hagar och i stall och eventuellt att anlägga fosfordammar. I rådgivningen ingår också att göra en stallgödselberäkning för att diskutera stallgödselhantering.

Du kommer att få en presentation av de rådgivningar och utbildningsmöjligheter som erbjuds inom Greppa Näringen vid startbesöket. Tillsammans gör du och rådgivaren upp en plan för fler besök som kan vara intressanta för dig.

Gårdsnytta

  • Lönsamma gödslingsåtgärder
  • Utvärdera nyttan av åtgärder gjorda på gården

Miljönytta

  • Minskat växtnäringsläckage
  • Minskade utsläpp av växthusgaser genom bättre kväveutnyttjande