Greppa logotyp
Greppa logotyp

Startbesök miljövänlig hästhållning

Med stöd av information från din gård går du och rådgivaren igenom vilken påverkan hästarna har på miljön och vilka åtgärder du som hästhållare kan göra för att förbättra förutsättningarna.

Du som har 15 hästar eller mer på ett lantbruksföretag kan få vår nya rådgivning startbesök miljövänlig hästhållning.

Det första besöket går ut på att rådgivaren ska lära känna dig och din verksamhet. Du ska få en uppfattning om vad du gör bra idag, var det finns brister och ni resonerar runt möjliga åtgärder för att minska risken för näringsförluster till vatten och luft. Hästhållning kan i vissa fall påverka vattenmiljön negativt genom att hagarna är upptrampade vilket kan ge fosforförluster, genom bristfällig hantering av stallgödseln och överutfodring.

Exempel på åtgärder som ni tittar på kan vara flyttbara in- och utsläpp till hagar, dränering för att minska stående vatten, se över dagliga rutiner för utfodring och mockning i både hagar och i stall och eventuellt att anlägga fosfordammar. I rådgivningen ingår också att göra en stallgödselberäkning för att diskutera stallgödselhantering.

Du kommer att få en presentation av de rådgivningar och utbildningsmöjligheter som erbjuds inom Greppa Näringen vid startbesöket. Tillsammans gör du och rådgivaren upp en plan för fler besök som kan vara intressanta för dig.

Kontakta din länsstyrelse för mer information om vad som gäller i just ditt län.

Gårdsnytta

 • Förslag på åtgärder som minskar näringsläckaget
 • Åtgärder som förbättrar hästens utomhusmiljö
 • Beräkning av mängd och näringsinnehåll i stallgödseln
 • Rådgivningsplan för kommande rådgivning

Miljönytta

 • Minskat växtnäringsläckage
 • Minskade utsläpp av växthusgaser genom bättre foderutnyttjande

Är du intresserad av att bli medlem och få en sådan här rådgivning. Då hittar du mer information på din länssida. Klicka på knappen nedan för se vilka rådgivningar som finns tillgängliga i ditt län och vilka rådgivningsföretag som utför dem.

Hitta rådgivning i ditt län

Relaterade rådgivningar

 • Kontroll av foderstater - nöt, lamm och häst

  Med en foderstat som är väl anpassad till djurens behov kan du optimera kväve- och fosforutnyttjandet. Rådgivningen ger dig nya tankar om hur du förbättrar foderanvändandet.

 • Betesstrategi

  Överutnyttjande av beten är inte bra för ekonomin eller för miljön. Rådgivningen hjälper dig med att hitta en bra strategi för betet.

 • Grovfoderodling

  Vallodlingen är grunden för en väl fungerande mjölk- och köttproduktion. Med rådgivningen får du hjälp att optimera kvaliteten på fodret.