Greppa logotyp
Greppa logotyp

Startbesök miljövänlig hästhållning

Har du många hästar och vill få in en större medvetenhet om hur dina hästar påverkar miljön? Då är den här rådgivningen något för dig. Enda kravet är att du ska ha minst 15 hästar och vill veta hur du skapar en bättre och mer hållbar miljö.

I vissa län behöver hästarna finnas på ett lantbruksföretag för att få den här kostnadsfria rådgivningen. Hör med länsstyrelsen i ditt län vad som gäller. Kontaktuppgifter finns längre ned.

Under startbesöket går du och rådgivaren igenom hur dina hästar påverkar miljön. Hästhållning kan påverka vattenmiljön negativt när hagarna blir för upptrampade och du får veta hur du gör för att minska din klimatpåverkan. 

Under besöket får du veta vad du gör bra idag och var det finns brister. Men även vilka insatser du kan göra för att minska näringsförluster till vatten och luft.

Exempel på insatser kan vara:

 • flyttbara in- och utsläpp till hagar
 • dränering för att minska stående vatten
 • bättre rutiner för utfodring och mockning och
 • nya fosfordammar.

Ni kan även beräkna stallgödsel och diskutera hur du kan hantera gödslingen på bättre och mer hållbart.

Rådgivaren kommer att berätta vilka rådgivningar och utbildningar som Greppa Näringen erbjuder. Ni planerar även för fler besök som kan vara aktuella för dig.

Kontakta din länsstyrelse för mer information om vad som gäller i just ditt län.

Gårdsnytta

 • Förslag på åtgärder som minskar näringsläckaget
 • Åtgärder som förbättrar hästens utomhusmiljö
 • Beräkning av mängd och näringsinnehåll i stallgödseln
 • Rådgivningsplan för kommande rådgivning

Miljönytta

 • Minskat växtnäringsläckage
 • Minskade utsläpp av växthusgaser genom bättre foderutnyttjande

Är du intresserad av att få en sådan här rådgivning? I vår tjänst Hitta rådgivningsföretag kan du se vilka rådgivningsorganisationer som erbjuder den i ditt län.

Är du inte medlem ännu så hittar du mer information på din länssida.

Relaterade rådgivningar

 • Kontroll av foderstater - nöt, lamm och häst

  Med en foderstat som är väl anpassad till djurens behov kan du optimera kväve- och fosforutnyttjandet. Rådgivningen ger dig nya tankar om hur du förbättrar foderanvändandet.

 • Betesstrategi

  Överutnyttjande av beten är inte bra för ekonomin eller för miljön. Rådgivningen hjälper dig med att hitta en bra strategi för betet.

 • Grovfoderodling

  Vallodlingen är grunden för en väl fungerande mjölk- och köttproduktion. Med rådgivningen får du hjälp att optimera kvaliteten på fodret.