Hästar som betar

Startbesök miljövänlig hästhållning, 1Ah

Har du många hästar och vill lära dig mer om hur hästarna påverkar miljön? Då är den här rådgivningen för dig.

Du som har 10 eller fler hästar kan ta del av rådgivningen "Startbesök miljövänlig hästhållning". Besöket bokas direkt med rådgivningsorganisationerna och här kan du ser vem som utför rådgivningen i ditt län.

Under startbesöket är målet att rådgivaren ska lära känna dig, gårdens förutsättningar och din verksamhet. Du får en uppfattning om vad du gör bra idag, var det finns brister och ni resonerar runt möjliga åtgärder för att minska risken för näringsförluster till vatten och luft.

Exempel på åtgärder som rådgivaren föreslår kan vara flyttbara in- och utsläpp till hagar, dränering för att minska stående vatten samt att se över dagliga rutiner för utfodring och mockning i både hagar och stall. Vid intresse diskuterar ni möjligheten att anlägga fosfordammar. I rådgivningen ingår också att göra en stallgödselberäkning och diskutera stallgödselhantering.

Under startbesöket får du även en presentation av ytterligare rådgivningar och utbildningsmöjligheter som erbjuds inom Greppa Näringen. Tillsammans gör du och rådgivaren upp en plan för de rådgivningsbesök som kan vara intressanta för dig.

Hitta rådgivningsföretag i ditt län