Greppa logotyp
Greppa logotyp

Klimatkollen djurgårdar

Vad är stort och smått på din gård när det gäller klimatfrågan? Var finns potentialen till förbättringar? Klimatkollen ger dig en första koll på läget.

Klimatnytta går ofta hand i hand med hög resurseffektivitet och därmed företagets lönsamhet. Målet är att ge dig bättre koll på företagets förluster av växthusgaser i olika delar av produktionen. Du och rådgivaren gör en beräkning av växthusgasutsläpp på gården med hjälp av uppgifter om vad som förs in till gården och vad gården producerar. Du kan även fördela klimatavtrycket på gårdens olika produkter, som till exempel vete, oljeväxter, kött och mjölk.

Oftast finns det möjlighet att minska utsläppen till exempel genom att välja foder, gödsel och energi med lägre klimatavtryck och genom att öka resurseffektiviteten. Viktiga frågor att jobba vidare med ur klimatsynpunkt är ofta kvävehushållning, utfodring, foderproduktion, förbättrad markstruktur och energieffektivisering. Beräkningen ger också nyckeltal som du kan ha användning för i kontakt med uppköpare. Vid ett uppföljande telefonsamtal diskuterar ni hur du kan gå vidare med rådgivning på området.

Den här rådgivningen hjälper dig att:

 • få koll på jordbrukets roll i klimatfrågan
 • lära dig var i produktionskedjan det uppstår förluster av växthusgaser
 • räkna fram klimatutsläpp och nyckeltal för gårdens produktion
 • få bättre koll på hur effektiv din gård är och vad du kan göra för att öka effektiviteten.
 • minska risken för utsläpp av växthusgaser
 • förstå vad du behöver göra ur miljösynpunkt, både nu och på lite längre sikt.

Är du intresserad av rådgivningen? I vår tjänst Hitta rådgivningsföretag ser du vilka rådgivningsorganisationer som erbjuder den.

Är du inte medlem ännu så hittar du mer information på din länssida.

Kontakt

Relaterade rådgivningar

 • Uppföljningsbesök

  Några år efter att du haft din första rådgivning med Greppa Näringen är det bra med en uppföljning. Då har du genomfört din rådgivningsplan och kan följa upp råden du fått.

 • Underhåll av diken

  Att underhålla diken är en förutsättning för att jordbruket ska fungera. Samtidigt är regelverket inte helt lätt. Med den här rådgivningen får du ordning på dina diken med fokus på ekonomi, miljö och regelverk.

 • Markpackning

  Markpackning påverkar gårdens förmåga att producera på lång sikt. I den här rådgivningen lär du dig om risker och hur du undviker allvarliga skador.