Greppa logotyp
Greppa logotyp

Klöverhumla. Foto: Petter Haldén.

Biologisk mångfald i åkerlandskapet

Försörjningen av livsmedel förutsätter att det finns en biologisk mångfald. I den här rådgivningen lär du dig hur du gynnar den biologiska mångfalden, utifrån de förutsättningar som finns på din gård.

Ett varierat och artrikt odlingslandskap är nödvändigt för att producera livsmedel. Dessutom får det oss att må bra. Om du är intresserad av pollinerande insekter, nyttodjur, fåglar, vilt och växter är rådgivningen för dig.

Under rådgivningen lär dig att bidra till den biologiska mångfalden på din gård och i landskapet du lever. Med större kunskap ökar ditt intresse sannolikt för den här frågan.

Du får hjälp att se vilka resurser du har idag som gynnar den biologiska mångfalden, men också vad du kan göra ytterligare. Du och din rådgivare diskuterar kostnader, ditt personliga intresse och den uppskattade effekten av olika åtgärder.

Efter rådgivningen har du en lista med förslag på vad du kan göra. Exempelvis att anlägga en skalbaggsås eller fröblandningar till blommande kantzoner.

Den här rådgivningen hjälper dig att:

 • förstå hur pollinerande insekter förbättrar pollineringen
 • få högre skörd av grödor som klöverfrö, oljeväxter, åkerbönor, jordgubbar och äpplen
 • veta vad du ska göra för att öka nyttodjur och därmed predationstrycket på skadeinsekter
 • veta hur du får fler fåglar att trivas på din gård
 • öka gårdens tillgång på jaktbart vilt.

Är du intresserad av rådgivningen? I vår tjänst Hitta rådgivningsföretag ser du vilka rådgivningsorganisationer som erbjuder den.

Är du inte medlem ännu så hittar du mer information på din länssida.

Relaterade rådgivningar

 • Odlingsstrategi med och utan glyfosat

  Hur kan du odla med mindre glyfosat i växtföljden? I den här rådgivningen får du hjälp att ta ta fram en strategi för alternativ till glyfosat där du samtidigt får bort rotogräs.

 • Uppföljningsbesök

  Några år efter att du haft din första rådgivning med Greppa Näringen är det bra med en uppföljning. Då har du genomfört din rådgivningsplan och kan följa upp råden du fått.

 • Startbesök

  Under startbesöket går du och rådgivaren igenom din gård och diskuterar vad som kan utvecklas och bli bättre. Ni utgår från växtnäringsbalanser och fakta om gården.