Greppa logotyp
Greppa logotyp

Klöverhumla. Foto: Petter Haldén.

Biologisk mångfald i åkerlandskapet

Vår livsmedelsförsörjning är beroende av den biologiska mångfalden och dess ekosystemtjänster. Ett varierat och artrikt odlingslandskap får oss också att må bra. I rådgivningen ”Biologisk mångfald i åkerlandskapet” hjälper Greppa Näringens rådgivare dig att hitta åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden som passar just din gård.

Genom rådgivningen hjälper vi dig att hitta gårdsspecifika lösningar för biologisk mångfald på din gård. Rådgivningen rekommenderas som fördjupat besök för dig som är intresserad av att gynna biologisk mångfald på gården, såsom pollinerande insekter, nyttodjur, fåglar, vilt och växter. Vid detta rådgivningsbesök går rådgivaren igenom befintliga resurser för biologisk mångfald på gården och möjliga åtgärder för att ytterligare gynna den biologiska mångfalden. Åtgärderna diskuteras utifrån uppskattade kostnader, ditt personliga intresse för olika delar av biologisk mångfald och uppskattad effekt av de olika åtgärderna.

Rådgivaren gör tillsammans med dig en åtgärdslista med förslag till åtgärder för biologisk mångfald på gården. Du kan till exempel få tips på hur du anlägger en skalbaggsås eller lämpliga fröblandningar till blommande kantzoner.

Målet med rådgivningen är att bygga på ditt intresse för att gynna den biologiska mångfalden på gården och därmed även gynna det landskap som gården är belägen i.

Rådgivningen kommer att bli tillgänglig under hösten 2021. Vid frågor är du välkommen att kontakta Petter Haldén.

Gårdsnytta

 • Åtgärder för pollinerande insekter ger förbättrad pollinering och högre skörd av grödor som klöverfrö, oljeväxter, åkerbönor, jordgubbar och äpplen.
 • Åtgärder för nyttodjur ökar predationstrycket på skadeinsekter.
 • Åtgärder för fåglar ökar gårdens närvaro av häckande fåglar.
 • Åtgärder för vilt ökar gårdens tillgång på jaktbart vilt.

Miljönytta

 • Ökad biologisk mångfald i odlingslandskapet leder till ekosystemtjänster såsom pollinering av växter och predation på skadedjur.

Är du intresserad av att bli medlem och få en sådan här rådgivning. Då hittar du mer information på din länssida. Klicka på knappen nedan för se vilka rådgivningar som finns tillgängliga i ditt län och vilka rådgivningsföretag som utför dem.

Hitta rådgivning i ditt län

Relaterade rådgivningar

 • Odlingsstrategi med och utan glyfosat

  I rådgivningen får du råd om hur en odlingsstrategi på gården kan fungera utan glyfosat i växtföljden. Problemställningar som du och rådgivaren tittar på är förekomst av rotogräs, vallbrott och reducerade bearbetningssystem.

 • Uppföljningsbesök

  När rådgivningsplanen är genomförd efter normalt tre år och fyra till sex rådgivningsbesök görs ett uppföljningsbesök. Målet med besöket är att du ska få svart på vitt vilka framsteg du har gjort för att förbättra miljön.

 • Startbesök

  Med stöd av växtnäringsbalanser och annan information från din gård gör du och rådgivaren upp en plan för fler besök som är speciellt intressanta för dig.