1. Fil/dokument Värme och biokol med pyrolyspanna

  Värme och biokol med pyrolyspanna 12 januari, 10:00 En pyrolyspanna ger både värme och biokol. En bra affär samtidigt som man blir en klimaträddare. Kursen går igenom delar som pyrolyspannans

  Greppa / Värme och biokol med pyrolyspanna

 2. Fil/dokument Tillförsel av biokol till sur sandjord

  och där den stora mängden biokol (17,1 ton/ha) tillfördes. En sammanställning av ett stort antal biokolförsök visar i medeltal ingen skördeökning på jordar i tempererat klimat som i Europa. Men i enskilda försök

  Greppa / Nyheter / Nyheter / Tillförsel av biokol till sur sandjord

 3. Fil/dokument Tillfört biokol ökade fosforupptaget hos grödan

  En hel del av uppmärksamheten kring biokol de senaste åren har handlat om möjligheten till ökad kolinlagring genom att tillföra det till jorden. Foto: Pixabay Tillfört biokol ökade fosforupptaget hos

  Greppa / Nyheter / Nyheter / Tillfört biokol ökade fosforupptaget hos grödan

 4. Fil/dokument Ökat intresse för biokol som kolsänka

  för att producera biokol men även olika forskningsinitiativ. Ett av initiativen är Stockholms biokolprojekt där trädgårdsavfall blir fjärrvärme och biokol som sedan används som jordförbättringsmedel. Ett annat

  Greppa / Nyheter / Nyheter / Ökat intresse för biokol som kolsänka

 5. Fil/dokument Så påverkas markens vatten av jordbearbetning och odling

  av organiska tillsatser till jorden, som biokol, skörderester och kompost, samt odlingssystem och metoder som håller marken täckt av växtlighet, till exempel vall och täckgrödor, ger fördelar för markens förmåga

  Greppa / Nyheter / Nyheter / Så påverkas markens vatten av jordbearbetning och odling

 6. Fil/dokument Stöd att söka inom miljö och klimat

  Det kan till exempel handla om investeringar i biogas, cirkulära flöden, energieffektivisering, biodrivmedel och biokol. Stödet kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer. Stöd för projekt inom biogas

  Greppa / Nyheter / Nyheter / Stöd att söka inom miljö och klimat

 7. Fil/dokument Kolinlagring spelar viktig roll i klimatpositiv framtid

  kol inom jordbruket är ökad användning av fleråriga grödor, tillförsel av biokol till marken och att bevara det befintliga kollagret, till exempel genom att fortsätta att odla vall. Läs mer: Vägen

  Greppa / Nyheter / Nyheter / Kolinlagring spelar viktig roll i klimatpositiv framtid

 8. Fil/dokument Klimatmål och vattendirektivsmål ska nås samtidigt i Danmark

  behövs utvecklingsarbete. Fem områden har bedömts som extra viktiga: Brun bioraffinering – 2 miljoner ton . Förädling och förbränning av organiska restflöden och flytgödsel till bland annat biokol Bättre

  Greppa / Nyheter / Nyheter / Klimatmål och vattendirektivsmål ska nås samtidigt i Danmark

 9. Fil/dokument Upp till 42 gånger mer lustgasavgång på grund av markpackning

  och innehåller många intressanta detaljer och effekter att notera. Exempelvis har ett försök i Kina med tillsats av biokol minskat lustgasläckaget hos packningsskadad jord, men det kan ha varit en pH-effekt. Andra

  Greppa / Nyheter / Nyheter / Upp till 42 gånger mer lustgasavgång på grund av markpackning

 10. Fil/dokument Så kan jordbruket bidra till att nå klimatmålen

  odla växter med större rotsystem, minska jordbearbetningen, odla täckgrödor och använda biokol. Forskarna beskriver uppgiften att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål som svårhanterlig, men samtidigt fullt

  Greppa / Nyheter / Nyheter / Så kan jordbruket bidra till att nå klimatmålen