Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
Rådgivare och lantbrukare med kor i bakgrunden

Startbesök, 1Aa

Under startbesöket går du och rådgivaren igenom din gård och diskuterar vad som kan utvecklas och bli bättre. Ni utgår från växtnäringsbalanser och fakta om gården.

Andra saker ni kan prata om under startbesöket:

 •    gårdens växtföljd och markkarta
 •    system för att hantera stallgödsel
 •    status på vattendrag i din närhet.

Beroende på hur mycket du producerar och din ekonomi diskuterar ni olika framtidsscenarier. Ni planerar även in ytterligare rådgivningar från Greppa Näringen som är bra för dig.

Den här rådgivningen hjälper dig att:

 • få en mer lönsam gödsling
 • se kopplingen mellan insats och resultat
 • minska läckage av växtnäring
 • utnyttja kväve bättre
 • minska utsläpp av växthusgaser.

 

 

Relaterade rådgivningar

 • Sparsam körning för lantbruksmaskiner

  Du kan spara både pengar och minska din klimatpåverkan genom att använda ett sparsamt körsätt. Den här rådgivningen består två träffar och innehåller både teori och praktiska övningar.  

 • Fosforstrategi

  Den här rådgivningen hjälper dig att skapa bättre fosforgivor och växtföljd. Det gynnar både närmaste vattendrag och gårdens ekonomi.

 • Uppföljningsbesök

  Några år efter att du haft din första rådgivning med Greppa Näringen är det bra med en uppföljning. Då har du genomfört din rådgivningsplan och kan följa upp råden du fått.