Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Uppföljningsbesök, 1B

Några år efter att du haft din första rådgivning med Greppa Näringen är det bra med en uppföljning. Då har du genomfört din rådgivningsplan och kan följa upp råden du fått.

Under uppföljningsbesöket får du hjälp att se vilka framsteg du gjort. Men även vad du kan göra ytterligare för att förbättra. Du får göra en ny växtnäringsbalans och hjälp att sätta nya mål för din gård, gårdens ekonomi och miljön.

Den här rådgivningen hjälper dig att:

 • få större lönsamhet
 • se vilka effekter dina åtgärder haft
 • minska förluster av växtnäring
 • uttnyttja kväve bättre och minska utsläpp av växthusgaser.

 

 

Kontakt

Relaterade rådgivningar

 • Fosforstrategi

  Den här rådgivningen hjälper dig att skapa bättre fosforgivor och växtföljd. Det gynnar både närmaste vattendrag och gårdens ekonomi.

 • Markpackning

  Markpackning påverkar gårdens förmåga att producera på lång sikt. I den här rådgivningen lär du dig om risker och hur du undviker allvarliga skador.

 • Underhåll av diken

  Att underhålla diken är en förutsättning för att jordbruket ska fungera. Samtidigt är regelverket inte helt lätt. Med den här rådgivningen får du ordning på dina diken med fokus på ekonomi, miljö och regelverk.