Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
Ogödslad ruta i höstvetefält

Foto: Emelie Andersson

Ovanligt hög markleverans i nollrutorna i region mitt

I stort sett alla fält är i DC 37 eller mer, och det är därför dags att fundera på kompletteringsgödsling. Det gäller särskilt i fält med låg markleverans eller högt upptag av gödselkväve. På många platser är det dock hög markleverans och vi ser inga tecken på utplaning av kväveupptag i gödslade fält.

Efter veckans mätning landar kväveupptaget i nollrutorna på i genomsnitt 46 kg per N hektar, vilket är en ökning på 10 kg jämfört med föregående vecka. Variationen är fortfarande stor, några fält har bara tagit upp något enstaka kg kväve medan andra har tagit upp 25-30 kg kväve på en vecka. De allra flesta har dock tagit upp mellan 5-15 kg kväve.

Medelvärdet för upptaget i de gödslade fälten är 98 kg kväve per hektar, vilket är en ökning på cirka 25 kg jämfört med föregående vecka. Kväveupptaget har ökat mest i fälten i Enköpingsnäs där har upptaget ökat med 40-54 kg kväve per hektar jämfört med mätningen förra veckan.

  • Diagram
  • Tabell

I figur 1 ser du skillnaden mellan nollruta och fält för varje fält vi mäter i, den mörkblå stapeln visar upptaget i nollrutan och den ljusblå stapeln visar hur mycket större upptaget är i det gödslade fältet jämfört med nollrutan. I den här figuren blir skillanderna mellan platser tydligt. T.ex. i fält 5a - Enköping ser vi en väldigt hög markleverans och relativt lågt upptag av gödselkväve. Medan fält 10b - Börje har en betydligt lägre markleverans och ett relativt högt upptag av gödselkväve.

Femte mätningen av kväveupptag i nollrutor genomförde vi den 24:e och 27:e maj. Fälten i Veckholm och Grillby mättes den 24:e maj, resterande mättes den 27:e maj. Majoriteten av fälten är i DC 37 (flaggbladet just synligt) och i DC 39 (flaggbladets slida just synligt). Fältet i Grillby var i DC 32 och fälten i Hacksta är i DC 41 (flaggbladets slida utväxande).

Höstvete med ogödslad ruta

Bild 1. Nollruta i Enköpingsnäs med ärter som förfrukt. Här har kväveupptaget ökat med cirka 30 kg kväve per hektar i nollruta och 54 kg i fält. Foto: Emelie Andersson

Dags för kompletteringsgödsling

Utvecklingen går fort nu och utvecklingsstadierna varierar mellan DC 37 och 41. De allra flesta fälten har gått in i DC37 och börjar man ana att kvävet håller på att ta slut är det dags för en första komplettering nu.

Följande punkter är värda att beakta inför beslut om kompletteringsgödsling

  • Hur stor andel av tillfört kväve har tagits upp? Våra mätningar visar att ca 50% har tagits upp och lagras i bladmassan, men en kväve lagras även i rötterna.
  • Är skördeuppskattningen realistisk, eller kan skörden bli lägre eller högre än förväntat? I så fall behöver den totala givan justeras utifrån det.
  • Hur ser vädret ut den närmaste tiden? Bäst effekt av en kompletteringsgödsling får du om du gödslar strax före nederbörd. Det är också en faktor att ta hänsyn till vid skördeuppskattningen.
  • Hur ser markens leverans av kväve ut på fältet? Många fält har god kväveleverans i år men inte alla.

Ta hjälp av de redskap som står till buds, till exempel nollrutemätningar, N-Tester och CropSAT, för att bedöma resterande kvävebehov. Tänk på att N-Testern bara ser koncentrationen av kväve i växten och inte vet hur mycket kväve som finns kvar i marken.

Och tänk på att det forftarande finns tid att bestämma slutlig kvävegiva. Gödsling fram till avslutad blomning har i försöken gett både ökad skörd och kvalitet, under förutsättning att det kommit regn efter gödsleingen.

Årets kväveupptag jämfört med tidigare år

Efter den här veckans mätning kan vi se att kurvorna för årets upptag i nollrutor nu ligger högre än tidigare år, med undantag av 2019. ÄVen upptagtage i det gödslade fälten ligger högt jämfört med tidigare år. I figur 2 ser du upptaget vid respektive utvecklingsstadium från 2017 och framåt. De streckade linjerna är upptag i fält och de heldragna i nollrutorna.

  • Diagram
  • Tabell

Plats

Sort

Förfrukt

Gödsling, datum

Mängd kväve (kg/ha)

DC-stadium

1a Västerås

Kask

Ärter


160

39

1b Västerås

Kask

Höstvete


160

39

2a Veckholm

Norin

Höstvete


200

37

2b Veckholm

Kask

Ärter


180

37

3a Enköp.näs

Ahoi

Höstvete


140

41

3b Enköp.näs

Ahoi

Ärter


140

41

4a Svinnegarn

Julius

Ärter

4e april

108

39

4b Svinnegarn

Julius

Höstraps

4e april

108

37

5a Enköping

Kask

Höstraps


170

31

5b Enköping

Kask

Höstvete


170

37

6a Torstuna

Julius

Höstvete

23:e april

134

39

7a Grillby

Brons

Höstvete


100

32

8a Viksta

Reform

Höstraps

19:e april

100

37

8b Viksta

Reform

Höstvete

18:e april

100

37

9a Uppsala

Julius

Ärter


172

37

9b Uppsala

Julius

Höstvete


172

37

10a Börje

Julius

Höstraps

20:e april

130

41

10b Börje

Julius

Höstvete

20:e april

130

41


Samarbete med Yara

Precis som tidigare år samarbetar vi med Yara om mätningarna och lånar deras handburna N-Sensor. Vi redovisar också de platser som mätts av Yara och de får tillgång till våra värden.

Nästa mätning

Nästa mätning blir förmodligen den sista och kommer göras 31 maj och 3 juni.

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev