Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
Smågrisar i box

Utfodringskontroll, smågris, 50A

Vill du anpassa utfodringen så att du utnyttjar kväve och fosfor maximalt? I den här rådgivningen får du hjälp att ta fram strategier för suggor och smågrisar.

Genom att utgå från grisarnas behov i utfodringen slipper du överutfodring och foderspill. Med hjälp av uppgifter från din produktion räknar rådgivaren och du fram hur mycket fosfor och kväve som går åt.

Ni utgår från uppgifter om dina tillgängliga foder, antal producerade smågrisar och andra resultat från din produktion. Du får förslag på hur du skapar en bättre utfodring och se hur resultatet kan bli efter dessa åtgärder.

Ni diskuterar också hur du genom att välja rätt foder och ge djuren en god hälsa kan minska förluster av växthusgas och läckage av näring.

Den här rådgivningen hjälper dig att:

 • skapa bättre rutiner för utfodring
 • hitta bättre sätt att utnyttja kväve och fosfor
 • minska överutfodring och foderspill
 • minska läckage av näring
 • minska utsläpp av växthusgaser.

 

 

Relaterade rådgivningar

 • Utfodringskontroll, slaktsvin

  Vill du skapa rätt förutsättningar för att dina grisar ska utnyttja sitt foder och växa snabbt? I den här rådgivningen lär du dig strategier för optimalt foderutnyttjande.

 • Grovfoderproduktion med lägre klimatavtryck och bättre lönsamhet

  Rådgivningen hjälper dig att öka din kunskap om lämpliga gödslings- och odlingsstrategier med hänsyn till krav på grovfoderkvalitet som bidrar till lägre klimatavtryck per kilo torrsubstans. Du lär dig också mer om olika tekniker och redskap som kan användas för behovsanpassning av växtnäring och hur man minimerar svinn och är till nytta för gårdens ekonomi.

 • Grovfoderodling

  Grovfoderodling är grunden för en väl fungerande mjölk- och köttproduktion. Med den här rådgivningen lär du dig att gödsla rätt och optimera kvaliteten på fodret