Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
Nyinsatta slaktgrisar i box

Utfodringskontroll, slaktsvin, 50B

Vill du skapa rätt förutsättningar för att dina grisar ska utnyttja sitt foder och växa snabbt? I den här rådgivningen lär du dig strategier för optimalt foderutnyttjande.

Du får lära dig hur du anpassar utfodringen av slaktsvin så att kväve och fosfor utnyttjas maximalt. Din rådgivare går igenom:

 • tillgängliga foder
 • foderanalyser
 • insatta och levererade djur
 • slaktdata
 • utfodringssystem och andra fakta om din gård.

Du och rådgivaren ser hur du utnyttjar näringen i din nuvarande utfodring och hur du kan minska eventuell överutfodring. Ni beräknar hur effektivt kväve och fosfor utnyttjas före och efter de föreslagna åtgärderna.

Ni diskuterar även hur du genom att välja rätt foder kan ge djuren en bättre hälsa och samtidigt minska förluster av växthusgas.

Den här rådgivningen hjälper dig att:

 • hitta bra rutiner för utfodring
 • utnyttja kväve och fosfor mer effektivt
 • minska överutfodring och foderspill
 • minska läckage av näring
 • minska utsläpp av växthusgaser.

 

 

Relaterade rådgivningar

 • Utfodringskontroll, smågris

  Vill du anpassa utfodringen så att du utnyttjar kväve och fosfor maximalt? I den här rådgivningen får du hjälp att ta fram strategier för suggor och smågrisar.

 • Grovfoderodling

  Grovfoderodling är grunden för en väl fungerande mjölk- och köttproduktion. Med den här rådgivningen lär du dig att gödsla rätt och optimera kvaliteten på fodret

 • Kvävestrategi på gårdar med ekologisk produktion

  På ekologiska gårdar är det extra viktigt att ta vara på växtnäringen. Målet med den här rådgivningen är att få den optimala balansen mellan tillförsel och skörd. Efter rådgivningen har du en strategi för ogräsbekämpning.