Greppa logotyp
Greppa logotyp

Vera

Programmet Vera är ett beräkningsverktyg för växtnärings­balanser, stallgödselmängder, gödslingsplan, klimatavtryck och energiåtgång. Vera är utvecklat som ett verktyg inom Greppa Näringens rådgivning och används i första hand av rådgivare.

Beställ Vera och få din produktnyckel

Du beställer Vera genom att maila oss, vi behöver din adress och organisationsnummer. Du får då ett avtal som du ska skriva under och sedan skicka tillbaka. Tillsammans med avtalet kommer din produktnyckel och information om hur du installerar Vera.

Produktnyckel till rådgivare

Du som är rådgivare i Greppa Näringen hittar din produktnyckel i GNW-adm. Jordbruksverket ansvarar för programmet men tar inget ansvar för eventuella störningar på andra program som Vera kan orsaka. Det är inte tillåtet att kopiera eller sprida programmet. 

Villkor för Vera

Licensen får du använda inom ett arbetsställe (kontor, skola eller liknade) enligt det avtal som båda parter undertecknar vid köp av programmet. Jordbruksverket ansvarar för programmet men tar inget ansvar för eventuella störningar på andra program som Vera kan orsaka. Det är inte tillåtet att kopiera eller sprida programmet. 

Om Vera

Manualen till Vera visar hur du lägger in dina kunder, gör beräkningar och vilka funktioner som finns.

Din databas med alla dina beräkningar ligger sparad direkt på din hårddisk, C. Därför måste du säkerhetskopiera databasen regelbundet till en server eller ett annat ställe som i sin tur säkerhetskopieras. Tänk särskilt på detta i samband med att du ska uppdatera datorns operativsystem. Gör du inte detta kommer du att förlora din databas med alla dina beräkningar.

I Vera finns följande beräkningar:

  • växtnäringsbalans
  • stallgödselberäkningar
  • gödselkalkyl
  • gödslingsplan och utlakning
  • klimatberäkningar i klimatkollen
  • energikartläggning i energikollen
  • åtgärdsuppföljning

Ta kontakt med Vera-supporten

Har du frågor om Vera eller om du stöter på problem i programmet kan du alltid kontakta vår support. Vi bevakar mail under normal arbetstid helgfria vardagar.

E-post: vera@jordbruksverket.se

För att vi ska kunna titta närmare på dina beräkningar kan du behöva exportera din kund. I Vera ställer du dig på fliken kund, väljer aktuell kund genom att bocka i rutan, klickar på exportera kund och sparar filen. Bifoga filen i ett e-postmeddelande till verasupporten och berätta vad det gäller.