Beräkningsverktyget Vera

Med beräkningsverktyget Vera kan du ta fram beslutsunderlag för åtgärder som ökar ditt utnyttjande av växtnäring på gården. Till exempel får du i gödslingsplanen en överblick över gårdens grödor och kan planera gödslingen till dem. Och i klimatkollen får du en känsla för vad som är stort och smått i gårdens klimatpåverkan.

Beställ Vera och få din produktnyckel

Fyll i formuläret på beställningssidan och få produktnyckeln i bekräftelsemejlet.

Ladda ner Vera

När du fått din produktnyckel laddar du ner Vera genom att klicka på knappen Ladda ner Vera. Programmet är kostnadsfritt.

Nyheter i Vera

I februari lanserade vi flera större förändringar i Vera:

 • Gödslingsplan och utlakning får nytt utseende och innehåller information om vad du ska göra på varje flik.
 • Hämta skiften från SAM-ansökan och använd dem som underlag till en gödslingsplan under Hämta stöddata. Du loggar in med BankID eller Freja eID+.
 • Fältbalans i gödslingsplanen. Här kan du ta fram en fältbalans per skifte och även skriva ut en rapport.

Hämta data från SAM-ansökan till din gödslingsplan

Under Hämta Stöddata i huvudmenyn hittar du Hämta skiften från SAM-ansökan. Här kan du hämta underlag till en gödslingsplan från en redan inskickad SAM-ansökan. Det betyder att när du har skickat in årets SAM-ansökan så kan du hämta skifte, areal och gröda till Gödslingsplanen. På så sätt slipper du fylla i det igen. Hämtningen sker via en direktkoppling mellan Vera och stödsystemen. Därefter jobbar du dig igenom flikarna i gödslingsplanen.

Du behöver fullmakt om du ska hämta data åt någon annan

Om du ska hämta information från någon annans eller från ett aktiebolags inskickade SAM-ansökan behöver du få en fullmakt. Fullmakter delas ut på Mina sidor eller på blanketten som finns i länken nedan. Observera att det är en särskild fullmakt som heter: ”Hämta data om jordbrukarstöd till Vera”. För bolag måste fullmakten delas ut på blanketten.

Gör så här för att använda Vera

 • Se till att din dator uppfyller kraven för Vera längst ned på sidan. Bland annat behöver den minst ha Windows 10
 • Installera Vera
 • Öppna
 • Läs informationen i de olika flikarna
 • Vad måste du göra först?
  • Lägg in dina uppgifter
  • Skapa kund
  • Skapa ett alternativ
  • Jordbruksverkets kundnummer är nyckeln för att koppla ihop hämtad data från SAM-ansökan och kund i Vera. Det ska vara skrivet med bokstav eller bokstäver och siffror i en följd utan mellanslag.
 • Gå till den beräkningsdel du vill räkna i, klicka under Beräkningar i huvudmenyn till vänster
 • Lägg in gårdens data
 • Hämta skiften från SAM-ansökan
  • gå till Hämta stöddata i huvudmenyn. Logga in med BankID eller Freja eID+ och följ instruktionerna.
 • Var ser jag hämtad stöddata?
  • Under Hämta stöddata, flik Se hämtade SAM-skiften listas de kunder du har hämtat stöddata för.
  • För att jobba vidare med informationen behöver du även skapa en kund med exakt samma kundnummer som den du har hämtat för. Skapa ett alternativ.
  • För kunden ser du hämtad information under Beräkningar, Gödslingsplan och utlakning och flik Skifte från SAM-ansökan. Där kan du välja vilka skiften du vill flytta över till flik Skiften och jobba vidare med i gödslingsplanen.
 • Skriv ut rapporter?
  • De finns under respektive beräkningsdel i Vera
 • Jag vill se vilket underlag som finns till programmet, var ser jag det?
  • En liten del av dataunderlaget hittar du under Grunddata i huvudmenyn
  • Vi planerar att göra mer synligt vart efter
 • Vad gör jag om jag inte förstår hur jag ska göra?
  • Läs på fliken
  • Läs i manualen
  • Kontakta supporten, se öppettider och adress i Vera under Support

Ta hjälp av manualerna

I manualen hittar du information om hur du lägger in kunder, skapar alternativ och gör beräkningar. Du hittar också information om olika funktioner i Vera.

Manual till energikartläggningen:

Säkerhetskopiera databasen regelbundet

Det är viktigt att du regelbundet säkerhetskopierar databasen. Alla filer kopplade till Vera sparas endast på datorns hårddisk, C. Skapa regelbundet en säkerhetskopia av databasen genom att klicka på knappen "Säkerhetskopiera databasen" när du är på sidan för Kunder och spara den på ett säkert ställe. Om du byter operativsystem på datorn behöver du först spara ned en säkerhetskopia, annars förlorar du din databas.

Få information om uppdateringar och kända fel

På sidan om Versioner av Vera kan du se vad varje version eller uppdatering innehåller. Det finns också en lista med kända fel i varje version.

Läs mer om Versioner av Vera

Använd Vera för beräkningar på gårdsnivå

Du kan göra beräkningar inom sju olika områden i Vera.

 • Växtnäringsbalans är en sammanställning över växtnäringsflöden till och från gården. Balansen visar näring i insatsvaror, animalier, skördeprodukter, kvävenedfall och kvävefixering i grödor. Du kan också göra en växtnäringsbalans på Greppa Näringens Mina sidor.
 • I stallgödselberäkningarna kan du räkna fram stallgödselns innehåll av växtnäring, mängder av stallgödsel och risk för förluster till miljön.
 • Gödselkalkyl hjälper dig att räkna fram stallgödselns värde efter spridning på fältet. Beräkningen tar hänsyn till spridningstidpunkt, val av spridare, spridningsteknik och gröda.
 • I Gödslingsplan och utlakning kan du planera gödslingen utifrån information i SAM-ansökan och få information om grödornas behov av näring och se en fältbalans. Utlakningen beräknas utifrån jordart, förfrukt och åtgärder som tillförsel av stallgödsel, bearbetningstidpunkt, gödsling och fånggröda.
 • Klimatberäkningar i klimatkollen är en beräkning av gårdens klimatpåverkan. Du kan antingen göra en beräknings av den totala klimatpåverkan eller räkna fram klimatpåverkan per mängd producerad vara som lämnar gården.
 • Energikartläggningen är den beräkningsdel där du kan se hur gårdens energiflöden ser ut.
 • Åtgärdsuppföljning är en del av Greppa Näringens uppföljningsrådgivning. Den består av ett antal frågor du och rådgivaren går igenom under rådgivningstillfället.

Ta kontakt med Vera-supporten

Om du har frågor eller stöter på problem som du inte kan lösa med hjälp av instruktionerna i Vera eller manualerna kan du kontakta supporten. Vi bevakar e-post under normal arbetstid helgfria vardagar.

E-post: vera@jordbruksverket.se

För att vi ska kunna titta närmare på dina beräkningar kan du behöva exportera din kund. Det gör du enklast i Vera om du går till Support i huvudmenyn.

Lägsta krav på din dator om du ska använda Vera

 • Operativsystem: Windows 10
 • Processor: 1,6 GHz
 • RAM-minne: 1 GB
 • Hårddisk: 125 MB ledigt
 • Skärmupplösning 1024 * 764 och 100 % skärmstorlek (skalning av skärmstorlek)
 • Det går att installera en virtuell dator med Windows som operativsystem på en MAC-dator och installera Vera. Men detta är inget som Vera supporterar.

Arbetet med Vera finansieras genom det svenska Landsbygdsprogrammet som i sin tur finansieras av den svenska staten och EU:s Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Länk till annan webbplats.