Greppa logotyp
Greppa logotyp

Foto: Janne Andersson

Odlingsstrategi med och utan glyfosat

I rådgivningen får du råd om hur en odlingsstrategi på gården kan fungera utan glyfosat i växtföljden. Problemställningar som du och rådgivaren tittar på är förekomst av rotogräs, vallbrott och reducerade bearbetningssystem.

Målet med rådgivningen är att du som lantbrukare ska vara föreberedd inför ett eventuellt förbud eller beslut om kraftig minskning av av glyfosatanvändning. Syftet med arbetet är att precisera vilka moment i odlingen du behöver förändra, både kemiskt och mekaniskt.

Tillsammans med rådgivaren upprättar du en eller flera alternativa jordbearbetningssystem som skulle passa på gården. Dessa simulerar ni i ett beräkningsverktyg där maskiner, arbetstid, dieselförbrukning och kväveutlakning räknas in. Resultatet diskuterar ni utifrån praktiska, ekonomiska och miljömässiga perspektiv.

Rådgivaren tar fram ett par konkreta åtgärder som du kan arbeta vidare med och som gör gården mindre beroende av glyfosat i framtida odling.

Gårdsnytta

 • Utforma en strategi att klara odlingen utan glyfosat
 • Diskutera förändringar i jordbearbetningssystem
 • Öka kunskapen om alternativa sätt att hantera ogräs

Miljönytta

 • Minskad kväveutlakning vilket ger mindre problem med övergödning.
 • Effektivt utnyttjande av drivmedel på gården
 • Begränsa utsläppen av koldioxid och växthusgaser

Är du intresserad av att bli medlem och få en sådan här rådgivning. Då hittar du mer information på din länssida. Klicka på knappen nedan för se vilka rådgivningar som finns tillgängliga i ditt län och vilka rådgivningsföretag som utför dem.

Hitta rådgivning i ditt län

Kontakt

Relaterade rådgivningar

 • Växtskydd i vattenskyddsområden

  Bedriver du växtodling i ett vattenskyddsområde ställs extra höga krav på din kunskap om växtskyddsmedlens påverkan på miljön. Med rådgivningen får du bra koll på läget och kan underlätta för dig i kontakter med myndigheterna.

 • Växtskyddshantering

  En bra planering är viktig för att skapa ett säkert och fungerande system för att hantera och använda växtskyddsmedlen på gården. Rådgivningen hjälper dig att hitta rätt lösningar på din gård utifrån gårdens förutsättningar.

 • Integrerat växtskydd

  Ett integrerat växtskydd minskar ditt beroende av kemiska bekämpningsmedel utan att riskera ekonomin. Du får hjälp med att ta fram strategier som motverkar uppkomst av resistens hos skadegörare och ogräs.