1. Fil/dokument Bra hagar för både hästen och miljön

  Bra hagar för både hästen och miljön I detta praktiska råd får du tips om hur du sköter dina hästhagar på ett bra sätt för att minska övergödningen i sjöar och vattendrag Med rätt hantering

  Greppa / Publikationer / Bra hagar för både hästen och miljön

 2. PDF Praktiska-rad-nr-26-Bra-hagar-for-bade-hasten-och-miljon.pdf Pdf.

  Bra hagar för både hästen och miljön SAMMANFATTANDE RÅD • Mocka 1–2 gånger per vecka och städa undan foderspill i hästtäta hagar. Det minskar näringsläckage och foderspill. • Se till att dräneringen

  Greppa / Praktiska-rad-nr-26-Bra-hagar-for-bade-hasten-och-miljon.pdf Pdf, 513.7 kB.

 3. Fil/dokument Utfodra hästen hållbart

  på djurgårdar modul 20B och 20D Praktiska råd: Bra hagar för både hästen och miljön Så hanterar du hästgödseln rätt Så använder hästgödseln i växtodlingen info@greppa.nu Greppa Näringen är ett samarbete

  Greppa / Nyheter / Nyheter / Utfodra hästen hållbart

 4. Fil/dokument Årets vinter ger fosforförluster - sök stöd för åtgärder!

  Praktiskt råd nr 26 Bra hagar för både hästen och miljön Praktiskt råd 27 Gödsla rätt med fosfor info@greppa.nu Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna och flera olika

  Greppa / Nyheter / Nyheter / Årets vinter ger fosforförluster - sök stöd för åtgärder!

 5. PDF 231114_Modulblad_21A_21B_21C_webb.pdf Pdf.

  och de energibehov du kommer att ha då. MILJÖNYTTA Minskar gårdens klimatpåverkan genom en effektivare energian- vändning. 21A, 21B och 21C Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare

  Greppa / 231114_Modulblad_21A_21B_21C_webb.pdf Pdf, 619.6 kB.

 6. Fil/dokument Startbesök miljövänlig hästhållning

  som kan vara intressanta för dig. Hitta rådgivningsföretag i ditt län Ta del av våra praktiska råd: Bra hagar för både hästen och miljön Så hanterar du hästgödseln rätt Så använder du hästgödsel i växtodlingen Bli medlem

  Greppa / Få rådgivning / Rådgivningsmoduler / Startbesök miljövänlig hästhållning

 7. Fil/dokument Kött- och mjölkskatt gjorde inte så stor skillnad för miljön

  Kväveöverskottet i det Schweiziska jordbruket anses för högt. Foto: Pixabay Kött- och mjölkskatt gjorde inte så stor skillnad för miljön Miljöskatt på kött och mjölk skulle minska det nationella

  Greppa / Nyheter / Nyheter / Kött- och mjölkskatt gjorde inte så stor skillnad för miljön

 8. Fil/dokument Nissekalle Gustafsson och Hanna Larsson, Gamleby

  tar ansvar och gör det vi kan för miljön, dessutom bor vi kustnära och då känns det extra viktigt, säger Nissekalle. Vallfröblandningar och hårdgöra ytor Gårdens 150 hektar består av hagar på åker

  Greppa / Få rådgivning / Medlemmar berättar / Nissekalle Gustafsson och Hanna Larsson, Gamleby

 9. PDF Fosforhushallning-åtgarder-mot-fosforforluster-praktiken.pdf Pdf.

  kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad över­ gödning och säker användning av växtskyddsmedel. Projektet drivs i samarbete

  Greppa / Fosforhushallning-åtgarder-mot-fosforforluster-praktiken.pdf Pdf, 2.7 MB.

 10. PDF Greppa_medlemsbrev_dec_2017.pdf Pdf.

  för att minska läckage av fosfor från hästhagar. Det heter Bra hagar för hästen och miljön. Genom att ta bort gödselhögar, överblivet foder och ha en fungerande dränering minskar du riskerna för fosforläckage

  Greppa / Greppa_medlemsbrev_dec_2017.pdf Pdf, 355 kB.