Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Foto: Karamo, Pixabay

Klimatmärkning av livsmedel kan minska utsläpp av växthusgaser

En klimatmärkning på köttprodukter kan minska utsläppen av koldioxid – även bland konsumenter som är motvilliga till att få den här typen av information. Det visar en studie från AgriFood Economics Centre.

Studien visar att klimatmärkningen har störst effekt på de som redan har förväntningar på sig själva att agera hållbart. De som vill ha information om produktionens koldioxidutsläpp minskar sina koldiodixutsläpp från livsmedel med 32 procent, medan de som inte vill ha den här typen av information minskar sina koldioxidutsläpp med 12 procent. Forskarna drar slutsatsen att information om koldioxidutsläpp är en åtgärd som kan förändra konsumtionen mot livsmedel som släpper ut mindre koldioxid.

Intresserade, likgiltiga och undvikande konsumenter

Resultaten visar att vissa konsumenter aktivt undviker klimatmärkningen för att slippa känna att de borde ändra sitt beteende. Studien identifierar tre typer av konsumenter: 1) de som är intresserade av klimatinformation och vill ha den typen av information och förändrar beteendet när den ges och informationen avviker från deras förväntningar, 2) individer som är likgiltiga, de antingen vill eller inte vill få den typen av information men påverkas inte av den och 3) de som undviker information om den är frivillig, men där vissa ändå påverkas av informationen när de får den.

Viktigt hur informationen utformas

Hur informationen utformas, hur komplex den är och var den är placerad på förpackningen, är också viktiga faktorer, enligt forskarna. Konsumenter som är intresserade förväntas undersöka förpackningen mer aktivt och läsa en mer komplicerad märkning, medan de som helst undviker den typen av information påverkas mer om märkningen är lätt att förstå och svår att undvika.

AgriFood Economics Centre är ett samarbete mellan Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Klimatinformationens effekt på koldioxidutsläppen i
procent.

Livsmedelsprodukt


Alla respondenter


Respondenter som inte vill få klimatinformation


Respondenter som ville få klimatinformation


Nötkött


-33


-16


-45


Nötkött och fläsk


-19


-9


-27


Fläsk


50


20


69


Kyckling


73


75


73


Nötkött och bönor


-48


-26


-54


Köttsubstitut


56


19


58


Totalt


-35


-12


-32


Källa (tabell): Interested, indifferent or active information avoider of climate labels: Cognitive dissonance and ascription of responsibility as motivating factors av Anna Kristina Edenbrandt, Carl Johan Lagerkvist och Jonas Nordström, 2020.

Greppa Näringens rådgivning “Klimatkollen” kommer att utökas med beräkningar kring klimatavtrycket för gårdens olika produkter. Läs mer i artikeln Stort intresse för att räkna på klimatavtrycket på gårdens produkter (2020-05-11) Länk till annan webbplats.

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter

  • Splittrad bild om klimatframtid i ny rapport

    Hur förhåller sig lantbrukare till klimatförändringarna och det ökade intresset för miljöfrågor i samhället? Det är några frågor som tas upp i en ny rapport från Sveriges lantbruksuniversitet.

  • Vallen är värdefull för fler än idisslare

    Bioraffinering ska ge högvärdigt protein samtidigt som vi får bioenergi från våra gräsmarker med gräs, klöver och andra fleråriga baljväxter. Fler vinster är ökad kolinlagring i marken, effektivare kv...

  • Energikollen hjälper lantbruksföretag att spara energi 

    Under åren 2012-2017 genomfördes närmare 800 energikartläggningar i Greppa Näringens regi. En sammanställning av energikartläggningarna finns nu tillgänglig i en kort rapport och en längre version.