Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
Handelsgödselspridare i fält

Klimatkollen växtodlingsgårdar, 20A

Du kan göra mycket för att bidra till klimatet. Frågan är var det finns potential att förbättra. I den här rådgivningen lär du dig vilka delar i skötseln av din gård du kan göra annorlunda för att gynna klimatet. Klimatkollen ger dig en första koll på läget.

Om du utnyttjar resurserna effektivt uppnår du sannolikt högre lönsamhet och samtidigt bidrar till klimatet. I den här rådgivningen får du bättre koll på vilka delar i din produktion som gynnar klimatet respektive leder till förluster av växthusgaser.

Du kan minska ditt klimatavtryck på olika sätt. Exempelvis genom att köpa gödsel och energi med lägre klimatavtryck, hushålla med kväve, skapa bättre markstruktur eller bli mer medveten om hur du använder energi.

Tillsammans med din rådgivare beräknar ni gårdens utsläpp av växthusgaser. Din rådgivare visar också hur du kan fördela utsläppen mellan gårdens olika produkter.

Vid ett uppföljande telefonsamtal får du tips om andra rådgivningar som kan vara intressanta.

Den här rådgivningen hjälper dig att:

 • agera på ett sätt som gynnar klimatet
 • få mer kunskap om hur jordbruket påverkar klimatet
 • förebygga förluster av växthusgaser
 • räkna på klimatutsläpp och nyckeltal för gårdens produktion
 • förstå vilka delar som är viktiga att ta tag i ur miljösynpunkt, både nu och i framtiden.

 

 

Relaterade rådgivningar

 • Test av mineralgödselspridare

  Med en jämn gödselspridning sparar du pengar och hjälper miljön. Målet med rådgivningen är att förebygga en ojämn fördelning av gödsel.

 • Precisionsodling

  Att ökad precisionen vid spridning av gödsel är bra för både ekonomin och miljön. I den här rådgivningen får du hjälp att hitta teknik och bra lösningar.

 • Bördighet och kolinlagring

  Bra växtföljd är en förutsättning för att uppnå största möjliga bördighet. Växtföljden är även viktig för gårdens ekonomi och miljön. I den här rådgivningen får du hjälp att hitta långsiktiga lösningar för bördighet och kolinlagring.