Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Region väst

Läs de senaste rapporterna från Västra Götalands län

Säsongsnytt 2022

Nya rekommendationer för gödsling och kalkning

Skriften Rekommendationer för gödsling och kalkning 2023 finns nu i Jordbruksverkets webbutik. Vi har uppdaterat årets rekommendationer utifrån nya försöksresultat och aktuella priskvoter.

Säsongsnytt 2022

God tillväxt i Region väst v. 23

Utvecklingen i höstvetet har gått fort under senaste veckan. Flera fält har nu gått i ax. Sista mätningarna för året visar på fortsatt god tillväxt och ett relativt högt kväveupptag. Markens egen kväveleverans är fortsatt låg, även om upptaget i några av nollrutorna har ökat.

Bra tillväxtväder v. 22

Tillväxtvädret har under de senaste veckorna varit utmärkt och höstvetefälten i Västsverige utvecklas överlag mycket bra. Majoriteten av fälten är nu i stadium DC 41. Det är hög tid att bedöma behovet av kompletteringsgödsling om detta inte är gjort. Markens egen mineralisering är fortfarande låg och effekten av organiska gödselmedel är ännu liten.

Dags att bedöma behovet av kompletteringsgödsling v. 21

Det har under de senaste veckorna varit utmärkta betingelser för höstvetets tillväxt. Generellt ser grödorna bra ut och har återhämtat sig väl efter den torra perioden.

Kväveupptaget har ökat v. 20

Den nederbörd som fallit under de senaste dagarna var välbehövlig och höstvetefälten utvecklas nu väl och tar upp mer kväve. Majoriteten av fälten är i DC 31–32, men tidiga sorter har nått flaggbladsstadiet och är i DC 37. Det börjar alltså bli dags att fundera på eventuell kompletteringsgödsling.

Höstvetet utvecklas väl, men regn behövs v. 19

Höstvetet i Greppa Näringens nollrutefält är nu i stråskjutningsfasen. Utveckling och upptagen mängd kväve i såväl fält som nollruta är normala för tidpunkten, men den senaste månadens torka har påverkat markens kväveleverans och mineraliseringstakten är låg. Den nederbörd som kommer just nu är mycket välkommen och kan förhoppningsvis möjliggöra ett tillräckligt stort kväveupptag under stråskjutningen.

Gynna baljväxterna i vallen

Baljväxter i vallen göra att behovet av kväve minskar. När kostnaderna för kväve stigit kraftigt blir det särskilt viktigt. Redan vid en låg klöverhalt i vallen bidrar klövern till en ökad proteinhalt i vallfodret.

Säsongsnytt vecka 13

Testa din mineralgödselspridare

Säsongsnytt vecka 8

Du slösar väl inte med kvävet i år?

Säsongsnytt 2021

Säsongsnytt vecka 44

Klipp höstrapsen när tillväxten stannat av

Säsongsnytt vecka 23

Snabb utveckling i vetefälten

Säsongsnytt vecka 22

Ökat kväveupptag i fält efter en nederbördsrik vecka

Säsongsnytt vecka 21

Fortsatt relativt högt kväveupptag

Säsongsnytt vecka 20

Kväveupptaget fortsätter öka

Säsongsnytt vecka 19

Litet upptag av kväve i nollrutorna

Säsongsnytt vecka 18

Upptaget av kväve har kommit igång

Säsongsnytt vecka 11

Nollrutor ger dig viktig information                             

Säsongsnytt vecka 9

Kväve till normal och svag raps när fälten är farbara.