Greppa logotyp
Greppa logotyp

Region väst

Läs de senaste rapporterna från Västra Götalands län

Säsongsnytt 2022

Höstvetet utvecklas väl, men regn behövs v. 19

Höstvetet i Greppa Näringens nollrutefält är nu i stråskjutningsfasen. Utveckling och upptagen mängd kväve i såväl fält som nollruta är normala för tidpunkten, men den senaste månadens torka har påverkat markens kväveleverans och mineraliseringstakten är låg. Den nederbörd som kommer just nu är mycket välkommen och kan förhoppningsvis möjliggöra ett tillräckligt stort kväveupptag under stråskjutningen.

Gynna baljväxterna i vallen

Baljväxter i vallen göra att behovet av kväve minskar. När kostnaderna för kväve stigit kraftigt blir det särskilt viktigt. Redan vid en låg klöverhalt i vallen bidrar klövern till en ökad proteinhalt i vallfodret.

Säsongsnytt vecka 13

Testa din mineralgödselspridare

Säsongsnytt vecka 8

Du slösar väl inte med kvävet i år?

Säsongsnytt 2021

Säsongsnytt vecka 44

Klipp höstrapsen när tillväxten stannat av

Säsongsnytt vecka 23

Snabb utveckling i vetefälten

Säsongsnytt vecka 22

Ökat kväveupptag i fält efter en nederbördsrik vecka

Säsongsnytt vecka 21

Fortsatt relativt högt kväveupptag

Säsongsnytt vecka 20

Kväveupptaget fortsätter öka

Säsongsnytt vecka 19

Litet upptag av kväve i nollrutorna

Säsongsnytt vecka 18

Upptaget av kväve har kommit igång

Säsongsnytt vecka 11

Nollrutor ger dig viktig information                             

Säsongsnytt vecka 9

Kväve till normal och svag raps när fälten är farbara.