Greppa logotyp
Greppa logotyp

Region syd

Läs de senaste rapporterna från Skåne och Hallands län.

Säsongsnytt 2021

Säsongsnytt vecka 44

Klipp höstrapsen när tillväxten stannat av

Säsongsnytt vecka 23

Komplettera vid behov med hänsyn till vädret

Säsongsnytt vecka 22

Anpassa kompletteringsgödslingen efter dina fält

Säsongsnytt vecka 21

Se över kompletteringsbehovet av kväve

Säsongsnytt vecka 20

Kväveleveransen ökar i nollrutorna

Säsongsnytt vecka 19

Gödselkväve har börjat tas upp

Nollrutan i Kattarp 1 den sista april representerar
ganska väl medelupptaget av kväve i nollrutor och fält denna vecka,  26 kg N/ha i nollruta och 39 kg N/ha i
fältet. Foto: Emma Hjelm

Säsongsnytt vecka 18

Lågt kväveupptag senaste veckan

Säsongsnytt vecka 17

Normalt kväveupptag trots sval april

Säsongsnytt vecka 11

Nollrutor ger dig viktig information                             

Säsongsnytt vecka 9

Kväve till normal och svag raps när fälten är farbara.