Greppa logotyp
Greppa logotyp

Region syd

Läs de senaste rapporterna från Skåne och Hallands län.

Säsongsnytt 2022

Höstvetet utvecklas trots torkan, men utlovade regn behövs - v.19

Alla de fält vi följer i Region Syd är nu i stråskjutningsfasen (DC 30-32), vilket är normalt för tidpunkten. Samtliga fält är fortfarande fina och jämna. Sedan senaste mätningen har kväveinnehållet i grönmassan ökat med i genomsnitt 11 kg per hektar.

Lågt kväveupptag - v.18

Markleveransen av kväve är ännu liten och kväveinnehållet i de nollrutor vi följer har inte ökat sedan förra veckan. Kväveinnehållet i grönmassan i gödslade fält har ökat med i genomsnitt 6 kg per hektar. Huvuddelen av fälten är i början av stråskjutningen (DC 30 – 31). Vi vill också tipsa om träffar om kväveoptimering som arrangeras i Skåne under maj månad.

Skillnad i markleverans - v.17

Årets första mätningar av kväveupptag i höstvetefält i Skåne och Halland visar på ett genomsnittligt upptag som överensstämmer väl med tidigare års mätningar. Såtidpunkt, förfrukt, temperatur och markfukt har påverkat markens kväveleverans och grödornas utveckling.

Säsongsnytt vecka 13

Testa din mineralgödselspridare

Säsongsnytt vecka 8

Du slösar väl inte med kvävet i år?

Säsongsnytt 2021

Säsongsnytt vecka 44

Klipp höstrapsen när tillväxten stannat av

Säsongsnytt vecka 23

Komplettera vid behov med hänsyn till vädret

Säsongsnytt vecka 22

Anpassa kompletteringsgödslingen efter dina fält

Säsongsnytt vecka 21

Se över kompletteringsbehovet av kväve

Säsongsnytt vecka 20

Kväveleveransen ökar i nollrutorna

Säsongsnytt vecka 19

Gödselkväve har börjat tas upp

Nollrutan i Kattarp 1 den sista april representerar
ganska väl medelupptaget av kväve i nollrutor och fält denna vecka,  26 kg N/ha i nollruta och 39 kg N/ha i
fältet. Foto: Emma Hjelm

Säsongsnytt vecka 18

Lågt kväveupptag senaste veckan

Säsongsnytt vecka 17

Normalt kväveupptag trots sval april

Säsongsnytt vecka 11

Nollrutor ger dig viktig information                             

Säsongsnytt vecka 9

Kväve till normal och svag raps när fälten är farbara.