Greppa logotyp
Greppa logotyp

Region öst

Läs de senaste rapporterna från Östergötland, Örebro, Södermanland och Kalmar län.

Säsongsnytt 2022

Stora variationer i kväveupptag och mineralisering, vecka 19

Det har varit fortsatt torrt men lite varmare och hälften av fälten har kommit in i stråskjutningen. Det har gjort att mängden upptaget mineralkväve har ökat i varierande grad under veckan men mineraliseringen av kväve från marken är fortsatt låg.

Liten eller ingen skillnad i kväveupptag mellan nollrutor och fält, vecka 18

Våren har hittills varit kall och torr. Nu har vi börjat mäta kväveupptag i höstvete i Östergötland, Kalmar, Örebro och Södermanland. Än så länge är skillnaden mellan gödslade och ogödslade fält liten med undantag för fälten i Kalmar län och några fält i de övriga länen.

Gynna baljväxterna i vallen

Baljväxter i vallen göra att behovet av kväve minskar. När kostnaderna för kväve stigit kraftigt blir det särskilt viktigt. Redan vid en låg klöverhalt i vallen bidrar klövern till en ökad proteinhalt i vallfodret.

Säsongsnytt vecka 13

Testa din mineralgödselspridare

Säsongsnytt vecka 12

Gödsla normalstor raps när fälten är farbara

Säsongsnytt vecka 8

Du slösar väl inte med kvävet i år?

Säsongsnytt 2021

Säsongsnytt vecka 44

Klipp höstrapsen när tillväxten stannat av

Säsongsnytt vecka 27

Växtnäringsförsök i Jönköpings, Östergötlands, Söder­manlands och Örebro län och på Gotland 2021

Säsongsnytt vecka 24

Sista mätningen av kväveupptag för säsongen

Säsongsnytt vecka 23

Kväveupptaget ökar fortfarande

Säsongsnytt vecka 22

Stora skillnader mellan olika fält

Säsongsnytt vecka 21

Kväveupptaget fortsätter med bra fart

Säsongsnytt vecka 20

Värmen har satt fart på tillväxt och kväveupptag

Säsongsnytt vecka 19

Kylan håller emot kväveupptaget

Säsongsnytt vecka 18

Årets första mätningar av kväveupptag i höstvete

Säsongsnytt vecka 11

Nollrutor ger dig viktig information                             

Säsongsnytt vecka 9

Kväve till normal och svag raps när fälten är farbara.