Greppa logotyp
Greppa logotyp

Region mitt

Läs de senaste rapporterna från Västmanland och Uppsala län

Säsongsnytt 2022

Ökat kväveupptag i fält med goda förfrukter v.19

Några varma dagar i början av maj och några millimeter regn har gjort att vi ser en liten ökning av kväveupptag både i nollrutor och i fält. Tillväxten har kommit igång på några ställen och ytterligare fält har kommit in i stråskjutningen.

Ingen skillnad mellan nollruta och fält v.17

Första mätningen av kväveupptag i höstvete visar att upptaget i gödslade och ogödslade rutor i höstvete är väldigt lika. Detta är vanligt så här tidigt på säsongen. Upptaget i nollruta och fält är något lägre än vad det varit tidigare år.

Gynna baljväxterna i vallen

Baljväxter i vallen göra att behovet av kväve minskar. När kostnaderna för kväve stigit kraftigt blir det särskilt viktigt. Redan vid en låg klöverhalt i vallen bidrar klövern till en ökad proteinhalt i vallfodret.

Säsongsnytt vecka 13

Testa din mineralgödselspridare

Säsongsnytt vecka 12

Gödsla normalstor raps när fälten är farbara

Säsongsnytt vecka 8

Du slösar väl inte med kvävet i år?

Säsongsnytt 2021

Säsongsnytt vecka 44

Klipp höstrapsen när tillväxten stannat av

Säsongsnytt vecka 23

Högre kväveupptag i år jämfört med tidigare år

Säsongsnytt vecka 22

Större skillnader i förfruktseffekt i nollrutor

Säsongsnytt vecka 21

Dags att börja fundera på kompletteringsgödsling

Säsongsnytt vecka 20

Ökat kväveupptag både i nollrutor och i fält

Säsongsnytt vecka 19

Regn och varmare väderlek möjliggör högre kväveupptag

Säsongsnytt vecka 18

Fortsatt upptag av gödselkväve

Säsongsnytt vecka 17

Första mätningen och nollrutorna syns tydligt

Säsongsnytt vecka 11

Nollrutor ger dig viktig information                             

Säsongsnytt vecka 9

Kväve till normal och svag raps när fälten är farbara.