Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Region mitt

Läs de senaste rapporterna från Västmanland och Uppsala län

Välj en gödslingsstrategi för höstsäden, v 11

Välj en gödslingsstrategi som passar inriktningen och kvalitetskraven i din odling. Det är alltid en fördel att planera för flera kvävegivor, så att du kan anpassa gödslingen under säsongen. Detta ökar möjligheten att uppnå hög effektivitet av insatt mängd kväve. Dessutom minskar risken för liggsäd och för kväveförluster.

Säsongsnytt 2023

Gödsla normalstor raps när fälten är farbara

Våren är i startgroparna med grönskande växtlighet även om det fortfarande är väldigt blött på sina håll. Om du har normala bestånd av höstraps är det dags att kvävegödsla när tillväxten är igång och fälten farbara.

Nya rekommendationer för gödsling och kalkning

Skriften Rekommendationer för gödsling och kalkning 2023 finns nu i Jordbruksverkets webbutik. Vi har uppdaterat årets rekommendationer utifrån nya försöksresultat och aktuella priskvoter.

Säsongsnytt 2022

Komplettering fortfarande möjlig fram till avslutad blomning

Mätningarna av kväveupptag i höstvete avslutas den här veckan. Säsongen har präglats av ett lägre upptag än vi är vana att se. Om det behövs finns fortfarande möjlighet att kompletteringsgödsla - främst för att få upp proteinet. Sist på sidan kan du också se säsongens kväveupptag plats för plats.

Bra fart på upptaget av gödselkväve v.23

Den senaste mätningen av kväveupptag i höstvete visar på ett högt upptag av gödselkväve - 26 kg N/ha. En skotträkning visar däremot på att antalet skott per kvadratmeter har minskat sen slutet av april.

Dags att börja tänka på komplettering v.22

Höstvetet är i flaggbladsstadiet och det är dags att börja fundera på kompletteringsgödsling. Upptaget av kväve är fortfarande lågt både i nollrutor och i de gödslade fälten även om variationen är stor. Vid lågt upptag av gödselkväve kan det vara aktuellt med delad kompletteringsgiva.

Lägsta kväveupptaget på flera år v.21

Kvävemineraliseringen från nollrutorna och fälten är den lägsta på flera år. I nollrutorna har mineraliseringen stannat, endast 1 kg N/ha i ökning. I fälten är det något bättre fart med ett ökat kväveupptag på 8 kg N/ha.

Liten leverans av kväve från marken v.20

Kvävemineraliseringen har varit väldigt låg den senaste veckan med endast en ökning på 4 kg N/ha. I fälten där det också tillförts gödselkväve är det bättre fart, med ett ökat kväveupptag på 11 kg N/ha. Tillväxten har kommit igång och nästan alla fält är inne i stråskjutningsfasen.

Ökat kväveupptag i fält med goda förfrukter v.19

Några varma dagar i början av maj och några millimeter regn har gjort att vi ser en liten ökning av kväveupptag både i nollrutor och i fält. Tillväxten har kommit igång på några ställen och ytterligare fält har kommit in i stråskjutningen.

Ingen skillnad mellan nollruta och fält v.17

Första mätningen av kväveupptag i höstvete visar att upptaget i gödslade och ogödslade rutor i höstvete är väldigt lika. Detta är vanligt så här tidigt på säsongen. Upptaget i nollruta och fält är något lägre än vad det varit tidigare år.

Gynna baljväxterna i vallen

Baljväxter i vallen göra att behovet av kväve minskar. När kostnaderna för kväve stigit kraftigt blir det särskilt viktigt. Redan vid en låg klöverhalt i vallen bidrar klövern till en ökad proteinhalt i vallfodret.

Säsongsnytt vecka 13

Testa din mineralgödselspridare

Säsongsnytt vecka 12

Gödsla normalstor raps när fälten är farbara

Säsongsnytt vecka 8

Du slösar väl inte med kvävet i år?

Säsongsnytt 2021

Säsongsnytt vecka 44

Klipp höstrapsen när tillväxten stannat av

Säsongsnytt vecka 23

Högre kväveupptag i år jämfört med tidigare år

Säsongsnytt vecka 22

Större skillnader i förfruktseffekt i nollrutor

Säsongsnytt vecka 21

Dags att börja fundera på kompletteringsgödsling

Säsongsnytt vecka 20

Ökat kväveupptag både i nollrutor och i fält

Säsongsnytt vecka 19

Regn och varmare väderlek möjliggör högre kväveupptag

Säsongsnytt vecka 18

Fortsatt upptag av gödselkväve

Säsongsnytt vecka 17

Första mätningen och nollrutorna syns tydligt

Säsongsnytt vecka 11

Nollrutor ger dig viktig information                             

Säsongsnytt vecka 9

Kväve till normal och svag raps när fälten är farbara.