Greppa logotyp
Greppa logotyp

Region mitt

Läs de senaste rapporterna från Västmanland och Uppsala län

Säsongsnytt 2021

Säsongsnytt vecka 44

Klipp höstrapsen när tillväxten stannat av

Säsongsnytt vecka 23

Högre kväveupptag i år jämfört med tidigare år

Säsongsnytt vecka 22

Större skillnader i förfruktseffekt i nollrutor

Säsongsnytt vecka 21

Dags att börja fundera på kompletteringsgödsling

Säsongsnytt vecka 20

Ökat kväveupptag både i nollrutor och i fält

Säsongsnytt vecka 19

Regn och varmare väderlek möjliggör högre kväveupptag

Säsongsnytt vecka 18

Fortsatt upptag av gödselkväve

Säsongsnytt vecka 17

Första mätningen och nollrutorna syns tydligt

Säsongsnytt vecka 11

Nollrutor ger dig viktig information                             

Säsongsnytt vecka 9

Kväve till normal och svag raps när fälten är farbara.