Greppa logotyp
Greppa logotyp


Foto: Mårten Svensson

Stallgödselkalkylen 2.0

Beräkna det ekonomiska värdet av din stallgödsel. Välj ett stallgödselslag, en eller flera grödor, tekniker, tidpunkter för spridning och nedbrukningstider för att jämföra ekonomin vid olika alternativ.

I skriften Praktiska Råd nr 5 2012, beskrivs hur kalkylen fungerar och hur du gör