Greppa logotyp
Greppa logotyp


Stallgödselkalkylen 2.0

Foto: Mårten Svensson

Beräkna det ekonomiska värdet av din stallgödsel. Välj ett stallgödselslag, en eller flera grödor, tekniker, tidpunkter för spridning och nedbrukningstider för att jämföra ekonomin vid olika alternativ.

I skriften Praktiska Råd nr 5 2012, beskrivs hur kalkylen fungerar och hur du gör