Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Nyheter

  1. 03 december 2019 – Några fröblandningar för bete visade god förmåga att återhämta sig efter trampskador och det var ingen stor skillnad i avkastning mellan fröblandningar.
  2. 08 mars 2019 – Idisslarnas klimatpåverkan har de senaste åren varit omdebatterad, men nu öppnas perspektiv mot en bredare hållbarhetssyn på livsmedel och mer fokus på djurvälfärd, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Detta intresserar både forskare, konsumenter, politiker och trendsättare. För många viktiga ekosystemtjänster är betande djur en förutsättning.
  3. 17 april 2018 – Visst kan kor mjölka på enbart vallfoder. Avkastningen blir lägre, men mjölken innehåller mer nyttiga fettsyror. Mjölkpriset kan behöva öka med upp till 30 procent och det ställer högre krav på växtnäring i balans. Detta enligt en rapport om gräsbaserad mjölkproduktion av NIBIO, norskt institutt for bioøkonomi.
  4. 13 februari 2018 – Två initiativ som handlar om hur man kan utveckla moderna agroforestry-system i Europa har nyligen avslutats och kommit med flera nya rapporter. Det handlar om forskningsprojektet AGFORWARD och det europeiska innovationsnätverket EIP-AGRIS:s fokusgrupp om agroforestry.
  5. 28 april 2017 – bland de lägre växthusgasutsläppen. När olika uppfödningssystem för Holstein-Fresian-kalvar undersöktes och jämfördes visade det sig att kortare uppfödningstid gav minst klimatpåverkan men inte bäst ekonomiskt utbyte.
  6. 20 december 2016 – Intresset för agroforestry ökar starkt i Europa och Sverige. De senaste åren har det kommit en rad nya initiativ på området.
  7. 28 oktober 2016 – Överdosera inte hästarna med kraftfoder. Det kostar pengar och ger större läckage av fosfor än nödvändigt från hästarnas hagar. Det är en viktig slutsats i en ny studie från Mälardalens högskola där forskare tittat på ett hästtätt område nära Uppsala.
  8. 16 mars 2016 – Förekomsten av parasiten stora leverflundran har ökat hos svensk nötboskap med nästan 11 procent mellan år 2005 och 2013. En väl utförd betestrategi är viktig för att undvika smittan. Nu har flera svenska studier gjorts på förekomst av leverflundran bland annat där forskare tittat betande köttbesättningar.
  9. 15 december 2015 – Ett system med att ofta ge djuren nya fållor att beta och skydd för dåligt väder gav rena djur och god djuromsorg men var istället dåligt för miljön. Grässvålen trampades sönder och både kväve och fosfor ackumulerades och rann av mest som ytavrinning, visar ny forskning.
  10. 03 juli 2015 – Höj miljöersättningen och gör den resultatbaserad. Det ger mer miljönytta till lägre kostnad för skattebetalarna än dagens system, visar en ny rapport från Jordbruksverket. Men det är inte så lätt att genomföra i praktiken. 

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp