Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Bakgrund och framtid

Från att i början av 2000-talet ha börjat som ett ganska utpräglat övergödningsprojekt har Greppa Näringen breddats till ett hållbarhetsprojekt med bibehållet fokus på systematik och långsiktighet.

Lantbrukare med kaps och rutig skjorta går i ett spannmålsfält

Ett 20-årigt samarbete

När Greppa Näringen startades 2001 var det en unik situation i Sverige då tillkomsten av de 16 nya svenska miljökvalitetsmålen och början av en ny period med EU:s jordbrukspolitik sammanföll. De nya miljökvalitetsmålen innebar att lantbruket för första gången fick ett eget beting på en utsläppsminskning av kväve och fosfor. Greppa Näringen blev en ny satsning på miljörådgivning med en systematik som tidigare inte funnits.

LRFs företrädare och ansvariga för lantbrukets företag engagerade sig och Greppa Näringen skulle vara ett projekt som både lantbrukaren och miljön tjänade på. Det togs beslut om att Greppa Näringen skulle drivas som ett samarbetsprojekt mellan Jordbruksverket, LRF och länsstyrelserna med Jordbruksverket som projektägare.

Greppa Näringen startade i Skåne, Blekinge och Halland, men nu finns rådgivningen tillgänglig i hela landet. Skåne är dock det län som fortfarande har flest anslutna medlemmar.

EU-logotyp

Projektet finanserieras genom det svenska Landsbygdsprogammet som i sin tur finansieras av den svenska staten och EU:s Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Länk till annan webbplats. Under de senaste åren har runt 50 miljoner per år satsats på projektet, varav merparten använts för enskild rådgivning runt om i länen. Jordbruksverkets arbete 2019 – 2023 har finansierats av ett projekt i landsbygdsprogrammet: ”SJV Greppa Näringen – demonstration och information”. Under 2023 kommer Jordbruksverkets arbete i Greppa Näringen få en nationell finansiering medan länsstyrelsernas arbete kommer att finansieras i nya CAP.

Enskild rådgivning till lantbrukare

Länsstyrelserna handlar upp rådgivningen av rådgivningsföretagen och ansvarar för Greppa Näringen i sina respektive län. Rådgivningen är kostnadsfri och frivillig för lantbrukaren med syfte att uppnå attitydförändringar och ändrade handlingsmönster. 

Arbetssättet är långsiktigt och systematiskt. Genom att rådgivaren återkommer till samma gård vid upprepade tillfällen flera år i rad kan de åtgärder som gjorts följas upp. Inom Greppa Näringen samverkar och kompletterar rådgivare med olika specialistkompetens varandra i miljöarbetet.

Utveckling och framtid

För 20 år sedan statade Greppa Näringen som ett övergödningsprojekt, men har nu utvecklats till ett hållbarhetsprojekt där vi även har tagit in hästhållare som en ny målgrupp. Vi arbetar kontinuerligt med att ta fram nya rådgivningar, praktiska råd, underlag till rådgivare, nyheter och annat som kan vara till nytta för lantbrukarnas kompetensutveckling.

Strategi för Greppa Näringen 2023–2027

Styrgruppen för Greppa Näringen har tagit fram en strategi som visar på den potential som finns i ett fortsatt arbete inom Greppa Näringen under nästa period av EUs gemensamma jordbrukspolitik.

» Ladda ner Greppa Näringens strategi för 2023–2027 Pdf, 725.8 kB.

Focus on Nutrients is the largest single undertaking in Sweden to reduce losses of nutrients to air and water from livestock and crop production. The project also focuses on the safe use of crop protection products. Focus on Nutrients is a joint venture between The Swedish Board of Agriculture, The County Administration Boards, The Federation of Swedish Farmers and a number of companies in the farming business.

The purpose of the project is to:

  • reduce losses of the greenhouse gases; nitrous oxide, methane and carbon dioxide
  • reduce losses of nitrate from farmland
  • reduce ammonia emissions from manure
  • reduce losses of phosphorus from farmland
  • avoid losses of pesticides into surface and groundwater
  • increase energy efficency on farms

In order to fulfill these objectives the project focuses on increasing nutrient management efficiency by increasing awareness and knowledge. The farmer is in focus and therefore the core of the project is education and individual on- farm advisory vistis.

Contact

Project manager
Stina Olofsson
stina.olofsson@jordbruksverket.se
+46 (0)36 15 84 06

Communications manager
Karin Hugosson
karin.hugosson@lrf.se
+46 (0)10-184 43 46

Logotyp för EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling