Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Förutsättningar på fälten 2023

Nollrutefälten är vanliga fält med en variation av sorter, jordarter, jordbearbetning och gödsling.

Bakgrundsdata och uppgifter om gödsling för fälten i Region Öst visas i tabell 1. Tabellen uppdateras med uppgifter efter hand.

I kolumnen Jordart betyder förkortningarna följande: mr= mullrik, mmh=måttligt mullhaltig, nmh=något mullhaltig, l=lerig, Sa= sand, LL=lättlera, ML=mellanlera och SL=styv lera.


Tabell 1. Förutsättningar på nollrutefälten som sort, jordart, förfrukt och gödsling.

Plats

Sort

Jordart

Förfrukt

Kväve-gödsling, kg N/ha

Höst

Kväve-gödsling,

kg N/ha

Vår

Totalt


Stallgödsel växtföljden

E1 Vårdsberg

Informer

mr SL

höstvete


170

Slam 4 ton ts/ha var 7-e år

E2 Helleberga

Hereford

mmh ML

höstraps

12

216

Slam 4 ton ts/ha var 7-e år

E3 Helleberga

Hereford

mmh ML

höstvete

12

216


E4 Högby

Hallfreda

syrsand/mo

potatis


150


E5 Högby

Hallfreda

syrsand/mo

höstraps


150

Höns-/kycklinggödsel 8 ton/ha var 5-e år

E6 Broby

Etana

morän LL

ärter

32

188

Hönsgödsel 10 ton/ha var 3-e år

E7 Broby

Informer

morän LL

höstraps


188

Hönsgödsel 10 ton/ha var 3-e år

E8 Åsmestad

Norin

ML/SL

havre

18

149


E9 Åsmestad

Kerrin

ML

korn

18

149


D1 Stora Lövhulta

Kask

SL

vårraps

10

130


D2 Stora Lövhulta

Linus

SL

höstvete

12

130


D3 Klahammar

Julius

LL-ML

korn

8

175


D4 Klahammar

Kask

ML

korn


175


H1 Vassmolösa

Informer

nmh LL

ärter


123

Grisflyt 30 ton/ha

H2 Vassmolösa

Informer

nmh LL

höstvete


138

Grisflyt 30 ton/ha

H3 Smedby

Bright

nmh ML

höstvete


116

Nötflyt

H4 Smedby

Bright

nmh LL

höstraps


116


H5 Karlevi

Kerrin

nmh Mo/Mjäla

höstvete


156


H6 Eriksöre

Etana

nmh Mo/Mjäla

höstraps


156

Grisflyt 17 ton/ha

H7 Eriksöre

Kerrin

LL

pumpa


140

Fastgödsel nöt 20 ton/ha var 4-e år

H8 Eriksöre

Linus

LL

höstvete


143

Fastgödsel nöt 20 ton/ha var 4-e år

H9 Torslunda

Kerrin?

LL

höstkorn


113


H10 Torslunda

Kerrin?

LL

bönor


113


T1 Hidinge

Julius


ärter


160


T2 Hidinge

Julius


åkerböna


175


T3 Nybble

Reform


höstvete


191


T4 Nybble

Reform


vitklöver


165

Slam i växtföljden

T5 Nybble

Ahoi


höstvete


189

Rötrest i höstas