Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Region öst

Läs de senaste rapporterna från Östergötland, Örebro, Södermanland och Kalmar län.

Säsongsnytt 2023

Kväveupptaget fortsätter trots att det är torrt, vecka 23

I Östergötland, Södermanlands och Örebro län fortsätter kväveupptaget att öka i de gödslade fälten, om än i måttlig takt, medan det inte hänt så mycket i nollrutorna den senaste veckan. På Öland och i Kalmar har tre fält mätts denna vecka och upptaget i nollrutorna har ökat ganska mycket.

Kväveupptaget fortsätter öka, vecka 22

I Östergötland har kväveupptaget ökat mest i både nollrutor och fält. I övriga län ökar det också men något mindre den senaste veckan. Vissa fält i Kalmartrakten börjar visa tecken på torkstress.

Kväveupptaget fortsätter öka i gödslade fält, vecka 21

I Östergötland, Södermanlands och Örebro län fortsätter kväveupptaget att öka i gödslade fält senaste veckan medan det inte hänt så mycket i nollrutorna. På Öland och i Kalmar har upptaget under denna vecka ökat mer än i övriga län, framförallt i de gödslade fälten.

Värmen gynnar kväveupptaget, vecka 20

I Östergötland, Södermanlands och Örebro län har kväveupptaget ökat mycket senaste veckan. Däremot har upptaget i nollrutorna i Kalmar län varit oförändrat medan det har ökat lite i de gödslade fälten. Med värme och fukt fortsätter sannolikt kväveupptaget att öka.

Hittills har svalt väder hållit tillbaka utvecklingen, vecka 19

Det kalla vädret har hittills hållit tillbaka grödans utveckling och mineraliseringen i marken i stora delar av området. I Kalmar län har vetet kommit längre och är nu inne i stråskjutningsfasen. Där börjar det nu bli torrt på vissa håll.

Vi har börjat mäta kväveupptag i ogödslade rutor och fält, vecka 18

Våren har hittills varit kall. Nu har vi börjat mäta kväveupptag i höstvete i Östergötland, Kalmar och Örebro län. Än så länge är skillnaden mellan gödslade och ogödslade fält liten i Östergötland och Örebro. Vetet i Kalmar län har utvecklats längre och även tagit upp mer kväve än övriga fält. Nästa vecka mäter vi även i Södermanland.

Välj en gödslingsstrategi för höstsäden, v 11

Välj en gödslingsstrategi som passar inriktningen och kvalitetskraven i din odling. Det är alltid en fördel att planera för flera kvävegivor, så att du kan anpassa gödslingen under säsongen. Detta ökar möjligheten att uppnå hög effektivitet av insatt mängd kväve. Dessutom minskar risken för liggsäd och för kväveförluster.

Gödsla normalstor raps när fälten är farbara

Våren är i startgroparna med grönskande växtlighet även om det fortfarande är väldigt blött på sina håll. Om du har normala bestånd av höstraps är det dags att kvävegödsla när tillväxten är igång och fälten farbara.

Nya rekommendationer för gödsling och kalkning

Skriften Rekommendationer för gödsling och kalkning 2023 finns nu i Jordbruksverkets webbutik. Vi har uppdaterat årets rekommendationer utifrån nya försöksresultat och aktuella priskvoter.

Säsongsnytt 2022

Sista mätningen av kväveupptag för säsongen, vecka 24

Höstvetet håller nu på att gå i ax i de flesta fält och på vissa håll har det kommit ännu längre. I detta nummer av Säsongsnytt redovisar vi årets sista mätningar av kväveupptag i region öst.

Upptaget av kväve ökar fortfarande, vecka 23

Upptaget av kväve ökar fortfarande, särskilt i Östergötland och Örebro län. Det går fortfarande att komplettera med mer kväve om det behövs, men på många fält finns det gott om gödselkväve kvar ännu. (Mätningar från Örebro län är uppdaterade den 9 juni.)

Dags att fatta beslut om kompletteringsgödsling, vecka 22

Höstvetet fortsätter utvecklas och det börjar bli dags att ta beslut om kompletterings­gödsling. Jämfört med tidigare år är kväveupptaget fortfarande lägre i både nollrutor och gödslade fält.

Kväveupptaget börjar öka i både nollrutor och fält, vecka 21

Med lite fukt och värme i jorden börjar kväveupptaget öka. Det syns på flera platser, men inte alla, i området. Kväveupptaget är än så länge lägre jämfört med tidigare år.

Fukt behövs för att mineraliseringen ska ta fart, vecka 20

Variationen i området är stor vad det gäller upptaget gödselkväve och mineraliseringen från marken. Antagligen behövs mer fukt för att mineraliseringen ska ta fart. 

Stora variationer i kväveupptag och mineralisering, vecka 19

Det har varit fortsatt torrt men lite varmare och hälften av fälten har kommit in i stråskjutningen. Det har gjort att mängden upptaget mineralkväve har ökat i varierande grad under veckan men mineraliseringen av kväve från marken är fortsatt låg.

Liten eller ingen skillnad i kväveupptag mellan nollrutor och fält, vecka 18

Våren har hittills varit kall och torr. Nu har vi börjat mäta kväveupptag i höstvete i Östergötland, Kalmar, Örebro och Södermanland. Än så länge är skillnaden mellan gödslade och ogödslade fält liten med undantag för fälten i Kalmar län och några fält i de övriga länen.

Gynna baljväxterna i vallen

Baljväxter i vallen göra att behovet av kväve minskar. När kostnaderna för kväve stigit kraftigt blir det särskilt viktigt. Redan vid en låg klöverhalt i vallen bidrar klövern till en ökad proteinhalt i vallfodret.

Säsongsnytt vecka 13

Testa din mineralgödselspridare

Säsongsnytt vecka 12

Gödsla normalstor raps när fälten är farbara

Säsongsnytt vecka 8

Du slösar väl inte med kvävet i år?

Säsongsnytt 2021

Säsongsnytt vecka 44

Klipp höstrapsen när tillväxten stannat av

Säsongsnytt vecka 27

Växtnäringsförsök i Jönköpings, Östergötlands, Söder­manlands och Örebro län och på Gotland 2021

Säsongsnytt vecka 24

Sista mätningen av kväveupptag för säsongen

Säsongsnytt vecka 23

Kväveupptaget ökar fortfarande

Säsongsnytt vecka 22

Stora skillnader mellan olika fält

Säsongsnytt vecka 21

Kväveupptaget fortsätter med bra fart

Säsongsnytt vecka 20

Värmen har satt fart på tillväxt och kväveupptag

Säsongsnytt vecka 19

Kylan håller emot kväveupptaget

Säsongsnytt vecka 18

Årets första mätningar av kväveupptag i höstvete

Säsongsnytt vecka 11

Nollrutor ger dig viktig information                             

Säsongsnytt vecka 9

Kväve till normal och svag raps när fälten är farbara.

Hittills har svalt väder hållit tillbaka utvecklingen, vecka 19

Det kalla vädret har hittills hållit tillbaka grödans utveckling och mineraliseringen i marken i stora delar av området. I Kalmar län har vetet kommit längre och är nu inne i stråskjutningsfasen. Där börjar det nu bli torrt på vissa håll.