Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Din åsikt är viktig!

Vi vill ta reda på hur Greppa Näringen uppfattas och är tacksamma om du tar dig tid att besvara nedanstående frågor.

Utifrån dina svar kan vi se hur vi uppfattas av dig som mottagare av Greppa Näringens tjänster. Det ger oss möjlighet att förbättra våra tjänster och hur vi kommunicerar dem. Att svara på frågorna tar endast några minuter.

Jag är
Jag ärHur gammal är du?
Hur gammal är du?Vad är din uppfattning om Greppa Näringen?
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 - Mycket negativ 2 3 4 5 - Mycket positiv Vet ej
I vilken utsträckning tycker du nedanstående ord eller påstående stämmer in på Greppa Näringen?
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 - Inte alls 2 3 4 5 - I mycket hög utsträckning Vet ej
Trovärdig

Traditionell

Innovativ

Inspirerande

Kunnig

Ansvarsfull

Långsiktig

Tack för att du tog dig tid att svara. Det är värdefullt för oss.