Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

För att bedöma riskerna med att använda växtskyddsmedel i skyddsområden för dricksvattentäkter används beräkningsmodellen MACRO_DB som nu har kommit i en ny version. Foto: Pernilla Kvarmo

Nyheter om växtskydd i kommunalt vattenskyddsområde

Under november 2022 inträffade två viktiga händelser för användningen av växtskyddsmedel i vattenskyddsområden. Havs- och vattenmyndigheten har publicerat en ny vägledning för ansökan om tillstånd och riskbedömningsverktyget MACRO-DB har lanserats i en ny version.

För att bedöma riskerna med att använda växtskyddsmedel i skyddsområden för dricksvattentäkter används beräkningsmodellen MACRO-DB. Den har använts sedan 2013, alltså i snart 10 år och ansvariga för modellen är CKB, Centrum för Kemiska Bekämpningsmedel, som är en del av SLU. Med utgångspunkt i bland annat uppgifter om jordart på ett fält, gröda, nederbörd, aktiv substans, dos och mullhalt beräknas risken för att växtskyddsmedel rör sig nedåt i markprofilen och i vilken koncentration det rinner ur ett tänkt dräneringsrör. Sedan 2018 har det pågått ett utvecklingsarbete bekostat av Havs- och vattenmyndigheten för att förbättra modellen. Och nu släpps den i version 5.0. Den nya versionen av MACRO-DB ersätter tidigare modellversioner och bygger på att cirka en halv miljon beräkningar gjorts för en mängd olika situationer med hänsyn taget till faktorerna ovan. Det gör att användare inte längre behöver ladda ner och köra programmet själv. Den nya versionen har testats av lantbruksrådgivare och kommunala miljöinspektörer.

Anette Bramstorp arbetar som rådgivare på HIR Skåne med bland annat växtskyddsfrågor hoppas att den nya versionen ska göra det enklare för lantbrukaren.

Anette Bramstorp

Anette Bramstorp, rådgivare HIR Skåne. Foto: Sofie Logardt

- Min förhoppning är att det nu ska vara enklare och gå snabbare att ta fram underlag till en ansökan om tillstånd för kemisk bekämpning inom vattenskyddsområden. För lantbrukare med mark inom vattenskyddsområde är det i grunden väldigt bra att vi har tillgång till ett simuleringsverktyg som kan bedöma risken utifrån förutsättningar på gården. Samtidigt har det inneburit ganska omfattande ansökningar, som medfört att kostnaden i form av rådgivarhjälp och handläggningstid i vissa fall blivit väldigt hög. Här har vi rådgivare sett att skillnaderna kan vara väldigt stora beroende på vilken kommun lantbrukaren tillhör. Så kan nya MACRO-DB bidra till enklare ansökan och handläggning kan det vara mycket värt för lantbrukaren säger hon och fortsätter.

- För lantbrukare som är nya på detta med vattenskydd finns en bra rådgivningsmodul inom Greppa Näringen. I den går man tillsammans igenom allt man behöver veta för att kunna göra en ansökan om tillstånd. Och också vilka strategier som ger liten risk utifrån de förutsättningar som råder på gården, avslutar Anette Bramstorp.

Ny vägledning från HaV

Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har omarbetat en vägledning från 2016 om tillstånd för att få använda växtskyddsmedel i vattenskyddsområde. Liksom tidigare innehåller vägledningen stöd till lantbrukare om hur en ansökan om tillstånd ska utformas och stöd till handläggare på kommuner om hur en sådan ansökan ska bedömas. Men det finns flera förändringar jämfört med den tidigare vägledningen. En sådan är att miljöbalken ändrades år 2019 med ett förtydligande om att miljökvalitetsnormerna för vatten i EU:s vattendirektiv är bindande. Tillstånd till en ny eller förändrad verksamhet eller åtgärd får inte medges om det innebär att vattenmiljön försämras på ett otillåtet sätt eller har sådan betydelse att det äventyrar möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormen. Men vägledning har också förändrats för myndigheterna ansvar har utvecklats och för att bedömningsverktyget MACRO-DB förändrats.

Läs mer om Nya Macro DB Länk till annan webbplats.

Nya vägledningen om tillstånd för att få använda växtskyddsmedel i vattenskyddsområde Länk till annan webbplats.

Text: Markus Hoffmann

Du kan även ta hjälp av Greppa Näringens rådgivning Växtskydd i vattenområden

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter

  • Nya rapporter om integrerat växtskydd

    Tips och råd i arbetet med integrerat växtskydd i lantbruksgrödor och en utvärdering av hur svenska lantbrukare arbetar med integrerat växtskydd idag. Det är innehållet i två nya rapporter om integrer...

  • Uppdaterat verktyg för användning av växtskyddsmedel i vattenskyddsområde

    En ny uppdaterad version av verktyget MACRO-DB har lanserats. Verktyget är webbaserat och simulerar hur växtskydds­medel bryts ned och transporteras i marken och bedömer risken för förluster av medel ...

  • Är du en bra växtskyddsgranne?

    Brittiska bönder tänker bli bättre växtskyddsgrannar än de hittills varit. Ett nytt initiativ ska få fler lantbrukare att ta hänsyn när de bekämpar nära hus, trädgårdar och byar. Men även grannarna sk...