Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Foto: Thomas Völcker, Pixabay

Ny app ska rädda bin

När det plingar till i telefonen hos en brittisk biodlare kan det vara från en bonde i grannskapet som angett att en behandling ska ske med ett insektsmedel på ett fält i närheten av en bikupa. Men det krävs att både bonden och biodlaren är BeeConnected.

Det senaste året har det kommit larmrapporter om att det blir färre insekter i världen. Och i EU har det varit livlig debatt om växtskyddsmedel med neonikotinoider och hur de påverkar bin.

Ett nytt sätt att öka hänsynen till bin är den nya tjänsten BeeConnected Länk till annan webbplats. som utvecklats inom kampanjen The Voluntary Initiative (VI) Länk till annan webbplats. i Storbritannien. Det kan liknas vid arbetssättet med Säkert Växtskydd Länk till annan webbplats. i Sverige.

Så här ska biodlaren göra

När biodlaren registrerar sig med hjälp av sin dator, surfplatta eller smarttelefon kommer en karta upp på skärmen. På kartan släpper biodlaren en pin för varje plats där det finns en bikupa placerad.

I nästa steg går det välja inom hur många kilometers avstånd från bikupan man vill få en varning om när det sker en kemisk behandling. Det går att välja upp till max fem kilometer även om bin oftast söker föda inom tre kilometer från kupan.

Så här ska bonden göra

Lantbrukaren får också upp en karta över gårdens alla fält. Allteftersom det blir klart vilken dag som en gröda ska behandlas med ett visst insektsmedel går det att lägga in i programmet. Det finns färdiga rullister över alla brittiska godkända insektsmedel. När det är gjort går det iväg en signal till alla biodlare i närheten som registrerat sig.

Enligt god växtskyddssed ska lantbrukaren ge minst 48 timmars förvarning till biodlarna. Om vädret ändrar sig eller något annat påverkar så kan lantbrukaren närsomhelst ändra de inmatade uppgifterna.

Anonymitet är viktigt

Varken lantbrukaren eller biodlaren behöver ange sin adress utan det är fältens och kupornas läge som är det viktiga. Biodlaren får heller inte reda på exakt vilket fält som ska behandlas utan information kan vara av typen ”en behandling 3 km sydväst om kupa nummer 8”. I samma meddelande till biodlaren framgår vilket preparat det gäller och om det har egenskaper som är extra kritiska för bin.

Det är en fördel för biodlaren att få veta vilken gröda det gäller då en del har blommor som lockar bin, exempelvis raps. Dessutom har lantbrukaren möjlighet att markera om det finns en blommande fältkant som är en av miljöersättningarna.

En tänkbar åtgärd för biodlaren är att tillfälligt flytta kupan vid behandlingen. Via det anonymiserade BeeMail-systemet som ingår kan biodlaren och lantbrukaren skicka meddelanden till varandra.

Utvecklarna hoppas att fler ska ansluta sig till BeeConnected för öka skyddet för bin och de uttrycker förhoppningar om att inte ”trubbelmakare” ska försöka komma åt båda parters information för att utnyttja det på ett oönskat sätt.

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter

  • Är du en bra växtskyddsgranne?

    Brittiska bönder tänker bli bättre växtskyddsgrannar än de hittills varit. Ett nytt initiativ ska få fler lantbrukare att ta hänsyn när de bekämpar nära hus, trädgårdar och byar. Men även grannarna sk...

  • Minskat matsvinn på gården kan ge stora vinster

    Både lantbrukare, miljö och klimat kan tjäna stort på en minskad mängd matsvinn och förluster på gårdsnivå. Det menar Karin Lindow på Jordbruksverket som arbetar inom ett regeringsuppdrag för minskat ...

  • Norska lantbrukare börjar använda svensk växtskyddsmodell

    Den svenska riskmodellen för växtskyddsmedel Macro-DB har anpassats till norska förhållanden. Den börjar användas under 2023 och kan hjälpa norska lantbrukare att få renare vatten i odlingslandskapet.