Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
Traktor med svämtunna och rampspridning

Kvävestrategi på gårdar med stallgödsel, 11Ab

Den här rådgivningen ger dig bättre koll på din växtföljd och hur du utnyttjar stallgödseln. Dessa faktorer stärker din lönsamhet och minskar riskerna för miljön.

Med utgångspunkt från din senaste växtnäringsbalans, växtföljd och gödslingsplan beräknar rådgivaren hur effektivt ditt kväve är. När du lär dig styra gödslingen på ett bättre sätt kan du utnyttja kvävet bättre.

Rådgivaren föreslår hur du kan optimera gödslingen. Det kan handla om kvävegivor med hänsyn till förfrukt och förväntad skörd, fånggrödor och att ändra tidpunkterna för bearbetning.

Du får hjälp att beräkna kväveläckaget för gården, både utifrån din nuvarande odling och efter föreslagna åtgärder.

Med hjälp av Gödselkalkylen visar rådgivaren hur det påverkar effektiviteten och ekonomin när du ändrar din strategi för att sprida stallgödsel.

Den här rådgivningen hjälper dig att:

 • anpassa din kvävegödsling
 • använda stallgödsel på ett bättre sätt
 • använda verktyget Gödselkalkylen
 • öka kvaliteten på din produktion
 • minska din klimatpåverkan.

 

 

Relaterade rådgivningar

 • Startbesök

  Under startbesöket går du och rådgivaren igenom din gård och diskuterar vad som kan utvecklas och bli bättre. Ni utgår från växtnäringsbalanser och fakta om gården.

 • Upprepad växtnäringsbalans

  Genom upprepade växtnäringsbalanser kommer du se skillnaderna från år till år. Vi rekommenderar dig att göra detta någon gång under din treåriga rådgivningsplan.

 • Uppföljningsbesök

  Några år efter att du haft din första rådgivning med Greppa Näringen är det bra med en uppföljning. Då har du genomfört din rådgivningsplan och kan följa upp råden du fått.