Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
Uppgifter fylls i till växtnäringsbalans

Upprepad växtnäringsbalans, 10B och 10D

Genom upprepade växtnäringsbalanser kommer du se skillnaderna från år till år. Vi rekommenderar dig att göra detta någon gång under din treåriga rådgivningsplan.

Vid det här besöket gör du och rådgivaren en växtnäringsbalans för att se vad som blivit bättre sedan den föregående balansen. Det gör det lättare att se vad du ytterligare behöver göra. Rådgivaren hjälper dig att beräkna och ta fram miljönyckeltal.

Miljönyckeltalen består av siffror på över- eller underskott per hektar av:

 • kväve
 • fosfor
 • kalium

Vad kan ligga bakom siffrorna? Hur ligger din gård till jämfört med andra gårdar med samma produktion? Detta och annat diskuterar ni.

Du och rådgivaren jämför beräkningar från flera år på din gård och gör en gödslingsplan för gårdens växtföljder. Med hjälp av uppgifter om eventuell sådd av fånggrödor och tidpunkt för jordbearbetning beräknar rådgivaren utlakningen från gårdens fält med gödslingsplanen som grund.

Du får veta hur du själv gör en växtnäringsbalans med hjälp av Greppa Näringens beräkningsverktyg.

Den här rådgivningen hjälper dig att:

 • få en mer lönsam gödsling
 • få bättre koll på gårdens växtnäringsflöden
 • utvärdera nyttan av olika åtgärder
 • utnyttja kväve bättre och minska utsläpp av växthusgaser
 • utnyttja stallgödsel bättre
 • minska förluster av ammoniak vid stallgödselspridning.

 

 

Relaterade rådgivningar

 • Sparsam körning för lantbruksmaskiner

  Du kan spara både pengar och minska din klimatpåverkan genom att köra sparsamt. Den här rådgivningen består två träffar och innehåller både teori och praktiska övningar i sparsam körning.  

 • Hållbarhetsanalysen

  Vill du se helheten i din gårds miljömässiga hållbarhet? Med Hållbarhetsanalysen får du insikt om nuläget och hur gården ligger till i förhållande till andra jämförbara gårdar. Var finns potentialen till förbättringar?

 • Biologisk mångfald i åkerlandskapet

  Försörjningen av livsmedel förutsätter att det finns en biologisk mångfald. I den här rådgivningen lär du dig hur du gynnar den biologiska mångfalden, utifrån de förutsättningar som finns på din gård.