Greppa logotyp
Greppa logotyp

Region norr

I region norr mäter vi inte kväveupptag i nollrutor. Men du får annan information som hjälper dig att bestämma gödselgivan.

Säsongsnytt 2022

Gynna baljväxterna i vallen

Baljväxter i vallen göra att behovet av kväve minskar. När kostnaderna för kväve stigit kraftigt blir det särskilt viktigt. Redan vid en låg klöverhalt i vallen bidrar klövern till en ökad proteinhalt i vallfodret.

Säsongsnytt vecka 13

Testa din mineralgödselspridare

Säsongsnytt vecka 8

Du slösar väl inte med kvävet i år?