Säsongsnytt

Under säsong är vi ute i fält och följer markens kväveleverans. På så sätt kan du få regelbunden rapportering om hur mycket kväve som tagits upp av grödan fram till vetets axgång. Du får också annan information som hjälper dig att bestämma gödselgivan. Vi skickar ut separata rapporter från fem regioner.

Region syd

Läs de senaste rapporterna från Skåne och Hallands län.

Region öst

Läs de senaste rapporterna från Östergötland, Örebro, Södermanland och Kalmar län.

Region väst

Läs de senaste rapporterna från Västra Götalands län

Region mitt

Läs de senaste rapporterna från Västmanland och Uppsala län

Region norr

I region norr mäter vi inte kväveupptag i nollrutor. Men du får annan information som hjälper dig att bestämma gödselgivan.