Värmen gynnar kväveupptaget, vecka 20

I Östergötland, Södermanlands och Örebro län har kväveupptaget ökat mycket senaste veckan. Däremot har upptaget i nollrutorna i Kalmar län varit oförändrat medan det har ökat lite i de gödslade fälten. Med värme och fukt fortsätter sannolikt kväveupptaget att öka.

Kväveupptaget har ökat mycket den senaste veckan i Östergötland

I Östergötland stråskjuter höstvetet för fullt och drygt hälften av fälten var i DC 30 och hälften i DC31 vid senaste mätningen den 12 maj. Kväveupptaget var i genomsnitt 33 kg/ha i nollrutorna och 51 kg/ha i de gödslade fälten, se diagram 1. Det betyder att upptaget har ökat med 11 kg i nollrutorna och 22 kg i de gödslade fälten den senaste veckan.

Bild 1 och 2 visar två av nollrutorna i Östergötland, fält E3 Hellberga och E5 Högby.

Diagram 1. Kväveupptag i 9 höstvetefält i Östergötland den 12 maj. När mätningen gjordes var höstvetet i DC 30-31.

Foto som visar nollruta på fält E3 Helleberga, Linköping.

Bild 1. Fält E3, Helleberga. Där har ökningen i kväveupptag senaste veckan varit störst bland de mätta fälten i Östergötland. Kväveupptaget var 48 kg/ha i nollrutan (+18 kg den senaste veckan) och 71 kg i det gödslade fältet (+32 kg). Foto: Pernilla Kvarmo

Foto som visar nollruta på fält E5 Högby, Österstad.

Bild 2. Fält E5, Högby, DC 31. Även upptaget i detta fält har ökat mycket den senaste veckan. Kväveupptaget var 32 kg/ha i nollrutan (+16 kg senaste veckan) och 56 kg/ha (+30 kg) i det gödslade fältet. Foto: Pernilla Kvarmo

Stor ökning av kväveupptaget i Södermanland

I Södermanland var fälten i stråskjutning, DC30-31 vid mätningen den 15 maj. Kväveupptaget var i genomsnitt 31 kg/ha i nollrutorna och 60 kg/ha i de gödslade fälten, se diagram 2. På en vecka har alltså nollrutorna tagit upp 12 kg och fälten 30 kg kväve.

Diagram 2. Kväveupptag i fyra höstvetefält i Södermanland den 15 maj. När mätningen gjordes var höstvetet i DC 30-31.

Foto som visar nollruta på fält Fält D2, Stora Lövhulta.

Bild 3. Fält D2, Stora Lövhulta, DC31. Kväveupptaget var 35 kg/ha i nollrutan (+18 kg senaste veckan) och 63 kg/ha i det gödslade fältet (+41 kg) när bilden togs den 15 maj. Foto: Anders Arvidsson

Kväveupptaget ökar mest i Örebro län

I Örebro län var vetet också i DC 30-31 i alla fem fälten vid senaste mätningen den 15 maj. Kväveupptaget var i genomsnitt 26 kg/ha i nollrutorna och 61 kg/ha i gödslade fält, se diagram 3. I nollrutorna ökade kväveupptaget med 7 kg och i de gödslade fälten med 32 kg den senaste veckan. I bild 4 visas fält T4 Nybble med höstvete efter vitklöver. Nollrutan har tagit upp 43 kg kväve/ha och fältet 73 kg kväve/ha vilket är högst av alla fält i region öst.

Diagram 3. Kväveupptag på fem höstvetefält i Örebro län den 15 maj. När mätningen gjordes var höstvetet i DC 30-31.

Foto som visar nollruta på fält T4, Nybble.

Bild 4. Fält T4, Nybble, förfrukt vitklöver, DC31. Kväveupptaget var högst av alla fält i Örebro län med 43 kg/ha i nollrutan (+23 kg senaste veckan) och 73 kg/ha i det gödslade fältet (+44 kg) när bilden togs den 15 maj. Foto: Henrik Forsberg

Minst ökning av kväveupptaget i Kalmar län

I Kalmar är alla fält nu i stråskjutningsfasen, DC31-33. Kväveupptaget i nollrutorna har i princip varit oförändrat den senaste veckan då det bara ökat med 0,6 kg kväve/ha i genomsnitt. Upptaget i nollrutorna var i genomsnitt 22 kg kväve/ha, diagram 4. Upptaget av kväve i de gödslade fälten har ökat med i snitt 8 kg N sedan förra veckan. Medelvärdet av upptaget i fält är 50 kg N. Det finns ännu inga tydliga förfruktseffekter. Se bild 5 och 6 med nollrutorna på fält H10 och H5.

Enligt Lantmets mätstation i Vassmolösa har inte marktemperaturen gått över 10 grader än, se väderdata för mätstationen på SLU-s webbplats. Länk till annan webbplats. Regnet som har kommit under måndagen och tisdagen samt en ökad marktemperatur i och med de senaste dagarnas värme borde leda till att kväveupptaget ökar till nästa vecka.

Diagram 4. Kväveupptag i tio höstvetefält i Kalmar län den 15 maj. När mätningen gjordes var höstvetet i DC 31-33. Variationen i upptag mellan fälten är stor. 

Foto på nollruta och bevattningsramp på fält H10, Kalmar.

Bild 5. På fält H10 är upptaget i nollrutan 35 kg N och i det gödslade fältet 64 kg N. Fältet bevattnas för andra gången i år. Höstvetet var i DC32 när bilden togs. Foto: Tellie Karlsson

Foto på nollruta på fält H7, Eriksöre

Bild 6 visar fält H7 Eriksöre, där upptaget i nollrutan är 20 kg N och i det gödslade fältet 54 kg N. Höstvetet var i DC32 när bilden togs. Foto: Tellie Karlsson

Jämförelse mellan år

I diagram 5 visas kväveupptaget för nollrutor och gödslade fält vid olika utvecklingsstadier för åren 2016-2023. Hittills i år kan vi se att upptaget i nollrutor ligger relativt lågt medan i de gödslade fälten ligger det ungefär i mitten. Troligen sänker det lägre upptaget i Kalmar län i år medelvärdet. Där har vi också utökat mätningarna med fler fält jämfört med tidigare år. Eftersom det inte är exakt samma fält och gårdar med i mätningarna varje år bör jämförelsen tas med en nypa salt.

Nästa mätning

Nästa mätning blir fredagen den 19 och måndagen den 22 maj och resultaten kommer redovisas vecka 21.

Pernilla Kvarmo, Tellie Karlsson och Johan Malgeryd, Linköping och Kalmar

Förutsättningar på fälten

Nollrutefälten är vanliga fält med en variation av sorter, jordarter, jordbearbetning och gödsling. Bakgrundsdata och uppgifter om gödsling för fälten visas i tabell 1. Tabellen kommer uppdateras efter hand.