Region öst

Läs de senaste rapporterna från Östergötland, Örebro, Södermanland och Kalmar län.

Säsongsnytt 2024

null

null

null

null

Säsongsnytt 2023

Kväveupptaget fortsätter trots att det är torrt, vecka 23

I Östergötland, Södermanlands och Örebro län fortsätter kväveupptaget att öka i de gödslade fälten, om än i måttlig takt, medan det inte hänt så mycket i nollrutorna den senaste veckan. På Öland och i Kalmar har tre fält mätts denna vecka och upptaget i nollrutorna har ökat ganska mycket.

Kväveupptaget fortsätter öka, vecka 22

I Östergötland har kväveupptaget ökat mest i både nollrutor och fält. I övriga län ökar det också men något mindre den senaste veckan. Vissa fält i Kalmartrakten börjar visa tecken på torkstress.

Kväveupptaget fortsätter öka i gödslade fält, vecka 21

I Östergötland, Södermanlands och Örebro län fortsätter kväveupptaget att öka i gödslade fält senaste veckan medan det inte hänt så mycket i nollrutorna. På Öland och i Kalmar har upptaget under denna vecka ökat mer än i övriga län, framförallt i de gödslade fälten.

Värmen gynnar kväveupptaget, vecka 20

I Östergötland, Södermanlands och Örebro län har kväveupptaget ökat mycket senaste veckan. Däremot har upptaget i nollrutorna i Kalmar län varit oförändrat medan det har ökat lite i de gödslade fälten. Med värme och fukt fortsätter sannolikt kväveupptaget att öka.

Hittills har svalt väder hållit tillbaka utvecklingen, vecka 19

Det kalla vädret har hittills hållit tillbaka grödans utveckling och mineraliseringen i marken i stora delar av området. I Kalmar län har vetet kommit längre och är nu inne i stråskjutningsfasen. Där börjar det nu bli torrt på vissa håll.

Vi har börjat mäta kväveupptag i ogödslade rutor och fält, vecka 18

Våren har hittills varit kall. Nu har vi börjat mäta kväveupptag i höstvete i Östergötland, Kalmar och Örebro län. Än så länge är skillnaden mellan gödslade och ogödslade fält liten i Östergötland och Örebro. Vetet i Kalmar län har utvecklats längre och även tagit upp mer kväve än övriga fält. Nästa vecka mäter vi även i Södermanland.

Välj en gödslingsstrategi för höstsäden, v 11

Välj en gödslingsstrategi som passar inriktningen och kvalitetskraven i din odling. Det är alltid en fördel att planera för flera kvävegivor, så att du kan anpassa gödslingen under säsongen. Detta ökar möjligheten att uppnå hög effektivitet av insatt mängd kväve. Dessutom minskar risken för liggsäd och för kväveförluster.

Gödsla normalstor raps när fälten är farbara

Våren är i startgroparna med grönskande växtlighet även om det fortfarande är väldigt blött på sina håll. Om du har normala bestånd av höstraps är det dags att kvävegödsla när tillväxten är igång och fälten farbara.

Nya rekommendationer för gödsling och kalkning

Skriften Rekommendationer för gödsling och kalkning 2023 finns nu i Jordbruksverkets webbutik. Vi har uppdaterat årets rekommendationer utifrån nya försöksresultat och aktuella priskvoter.