Gårdsvy med spannmål i förgrunden

Energikollen för djurgårdar, 21C

Du kan spara både energi och pengar genom att lära dig hur du använder energi mer effektivt. Har du djur kan du få individuell rådgivning. 

Energirådgivningen kallas Energikollen och börjar med en gruppträff (Energikollen gruppträff). Tillsammans med andra lantbrukare går ni igenom hur mycket energi som förbrukas på en gård och hur ni använder energi mer effektivt (Modul 21A).

Individuell rådgivning

Har du djur kan du tillsammans med en rådgivare gå igenom hur du använder energi i produktionen. Då går ni runt på din gård och ser hur du kan använda energi bättre i din produktion. Rådgivaren beräknar även lönsamheten utifrån sina effektiviseringsförslag. Indivuellt rådgivningsbesök i energikollen lantbruk (21C) är möjligt att få även utan att medverka i gruppträffarna.

Energikollen avrundas med en andra gruppträff (Energikollen uppföljning). Där sammanfattar ni vad ni har lärt er och diskuterar era erfarenheter. Vad har gett bra och mindre bra effekt? Eventuellt besöker ni en av gruppens gårdar för att konkret se vilka resultat olika insatser har gett.

Den här rådgivningen hjälper dig att:

  • spara pengar
  • använda energi mer effektivt
  • förstå framtida behov av energi och veta hur du kan förbereda dig
  • minska gårdens påverkan på klimatet genom att använda energi på ett smartare sätt.